Kemiantehtaan työtapaturmaton vuosi on valtakunnallisesti merkittävä saavutus

Lempäälässä toimivassa Kiilto Oy:n tehtaassa ja sen aluevarastoissa ei sattunut viime vuonna yhtään sairauslomaan johtanutta työtapaturmaa. Tapaturmaton vuosi on merkittävä saavutus verrattuna kemianteollisuuden vuoden 2015 valtakunnalliseen keskiarvoon, joka oli 6,9 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu tapaturmataajuus Suomessa oli puolestaan vuonna 2015 noin 29,8 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden.

Kiillossa on tehty pitkäjänteistä työtä työturvallisuuden kehittämiseksi. Työntekijän turvallisuus otetaan huomioon jo tuotteiden suunnitteluvaiheessa ja raaka-aineita valittaessa. Työpistekohtaiset pölynpoistojärjestelmät, työergonomia, suojainten käyttö ja erilaiset tekniset ratkaisut tekevät tuotteiden valmistuksen mahdollisimman turvalliseksi.

Yksi viime vuosien parhaista yksittäisistä keinoista työturvallisuustason parantamiseksi Kiillossa on ollut turvallisuushavaintokäytäntö. Työntekijät havainnoivat aktiivisesti työympäristöään ja raportoivat havaitsemistaan turvallisuuspuutteista ja kehitystarpeista. Ennakoivalla työllä on päästy puuttumaan turvallisuusriskeihin jo ennen kuin ne ovat aiheuttaneet vaaratilanteita.

– Vain kovalla työllä ja asioista muistuttamalla päästään hyvälle tasolle. Mutta jos tekemisessä ei ole oikea asenne ja ajatus mukana, niin helposti sattuu lipsahduksia, jotka johtavat tapaturmaan, selvittää Kiilto Oy:n tuotekehitystuen päällikkö ja työsuojelupäällikkö Lilli Puntti.

Kiilto toimii Kemianteollisuus ry:n työturvallisuuden kummiverkostossa, jossa Suomen kemianteollisuuden prosessiturvallisuuden asiantuntijat jakavat hyviä toimintatapoja ja -käytäntöjä keskenään. Lue lisää Kemianteollisuuden kummiverkostosta ja Responsible Care -vastuullisuusohjelmasta.