Käsihygienia ja pintapuhtaus korreloivat keskenään

Kuusiolinna Terveyden hygieniahoitaja Raija Uusi-Hakimo panostaa pintapuhtauteen sairaalahygienian kehittämisessä. Käsihygienia vähentää mikrobien leviämistä pinnolla merkittävästi.

– Pintapuhdistusmenetelmien kehittämiseksi otamme mikrobinäytteitä eri yksiköistä ja vertailemme niiden kehitystä. Tulokset kiinnostavat, ja jatkuva seuranta tekee yksikkökohtaiset parannukset näkyväksi, Uusi-Hakimo kertoo.

Sairaalahygieniassa jokaisen panos on tärkeä

Kuusiolinnan hygieniayhdyshenkilöinä toimii sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, lähihoitajia ja laitoshuoltajia.

Laitoshuoltajat tekevät jokaisessa yksikössä tärkeää hygieniatyötä siivouksen muodossa. Perussiivouksella on tärkeä linkki pintapuhtauteen: se parantaa hygieniaa, katkaisee mikrobien tarttumisteitä.

Myös hoitajien edellytetään siivoavan jälkensä ja puhdistavan eritetahrat huolella. Jokainen osallistuu ja vaikuttaa toimillaan hygienian toteuttamiseen ja ylläpitämiseen sairaalaympäristössä.

Suojahansikkaiden käytössä järki käteen

Suojahansikkaat ovat olennainen osa monien hoitoyksiköiden hygieniakäytäntöjä. Niitä käytettäessä on kuitenkin muistettava, että suojahansikkaiden käytön tulee olla turvallista sekä hoitajalle että asiakkaille.

Mikrobit leviävät pääasiassa suojahansikkaiden ulkopinnalta, ja likaisilla hansikkailla voi kontaminoida ympäristöä levittäen mikrobeja pinnalta toiselle.

Raija Uusi-Hakimon mukaan suojahansikkaita tulisikin vaihtaa riittävän usein, ja desinfioida kädet huolellisesti ennen ja jälkeen hanskojen käytön. Myös turhaa, tarpeetonta suojahansikkaiden käyttöä tulisi välttää.

Hygieniahoitajan vinkit turvalliseen käsihygieniaan

  • Desinfioi kädet jokaisen asiakaskohtaamisen jälkeen
  • Älä käytä sormuksia tai rannerenkaita työaikana
  • Pidä kynnet lyhyinä ja siisteinä
  • Älä käytä kynsilakkaa
  • Huolehdi, että käsien iho on ehjä, eikä niissä ole haavaumia

Pintahygienia sairaaloissa – katkaise tartuntatiet!

Pintojen desinfektio on osa aseptista toimintaa jokaisessa potilasvaihdossa ja työpäivän päätteeksi. Sujuvat ja työturvalliset toimintamallit helpottavat päivittäistä työtä huomattavasti. Järjestelmällisesti ja huolellisesti toteutettu pintadesinfektio oikeilla tuotteilla yhdessä erityisen hyvän käsihygienian kanssa takaavat potilasturvallisuuden.

Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme parantamaan ja ylläpitämään korkeaa hygieniatasoa sairaaloissa sekä katkaisemaan tartuntatiet.

Aina, kun käytetään desinfektioaineita, jotka on tarkoitettu pinnoille eikä iholle, on syytä käyttää suojakäsineitä. Kun desinfektioainetta käytetään oikein ja turvallisesti, työympäristöön päätyneet taudinaiheuttajat eivät siirry potilaaseen eivätkä hoitohenkilökuntaan. Lääkinnällisten laitteiden puhdistukseen ja huoltoon käytettävät desinfektioaineet kuuluvat lääkinnällisten laitteiden (Medical Devices) direktiivin alaisuuteen. Nämä tuotteet tunnistaa pakkauksessa ja tuotetiedotteessa olevasta CE-merkistä, jossa mukana on puolueettoman ilmoitetun laitoksen numerotunnus. Merkki kertoo käyttäjälle, että desinfektioaine on vaatimusten mukainen ja tuotteen valmistaja on velvoitettu huolehtimaan tuotteen turvallisen käytön opastuksesta ja jäljitettävyydestä.

Kiilto kehittää ja valmistaa suomalaisia sairaalahygieniatuotteita hoidon aikana syntyvien infektioiden torjuntaan. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme parantamaan ja ylläpitämään korkeaa hygieniatasoa sairaaloissa sekä katkaisemaan tartuntatiet. Teemme läheistä yhteistyötä asiakkaiden, viranomaisten sekä alan asiantuntijoiden kanssa saavuttaaksemme parhaat ratkaisut infektioiden torjunnassa.