Joutsenmerkitty vai Joutsenmerkin kriteerit täyttävä tuote?

Rakentajat, rakennuttajat ja remontoijat ovat tänä päivänä varsin kiinnostuneita tuotteiden ympäristö- ja terveysvaikutuksista. Se näkyy esimerkiksi Kiilto Oy:n asiakaspalvelussa kysymyksinä Joutsenmerkityistä tuotteista. Kiillon rakentamisen tuotteilla ei ole Joutsenmerkkiä. Sen sijaan valtaosa niistä täyttää kyseisen ympäristömerkin kriteerit ja niitä voidaan käyttää Joutsenmerkki-sertifikaattia hakeviin rakennuskohteisiin.

Yksi rakennusalaa uudistava suunnannäyttäjä Suomessa on tällä hetkellä Joutsenmerkki, tai tarkemmin ottaen Joutsenmerkin kriteerit täyttävä rakentaminen. Uudisrakennus voi saada Joutsenmerkin, kun kaikki sen rakentamisessa käytetyt materiaalit ovat sen omalle tuoteryhmälle asetettujen kriteerien mukaisia ja rakennuksen sisäilma- sekä ympäristövaikutuksiin liittyvät vaatimukset täyttyvät.

Mistä Joutsenmerkin kriteerit täyttävän tuotteen tunnistaa?

Joutsenmerkki on lähes kaikille kuluttajille tuttu – se on Suomen tunnetuin ympäristömerkki ja kattaa yli 2000 tuotetta ja palvelua. Ympäristömerkin mukaisen rakentamisen myötä, myös rakennusurakoitsijat sekä suunnittelijat tarvitsevat tietoa siitä, mitkä tuotteet täyttävät sen kriteerit.

Kriteerit täyttävät tuotteet löytyvät kemiallisten tuotteiden tietokannasta, josta rakentaja voi käydä tekemässä projektiinsa oikeat valinnat. Ympäristö- ja terveysvaikutusten huomiointi sekä valvonta jo rakennus- ja suunnitteluvaiheessa helpottuu tietokannan avulla.

Tavoitteena kestävä rakentaminen ja terve sisäilma

Joutsenmerkki on vapaaehtoinen ja sen myöntää Motiva Oy:n alainen Ympäristömerkintä-organisaatio. Yritykset voivat hakea merkkiä tuotteille tai palveluille, jotka täyttävät niille asetetut kriteerit. Rakentajat hakevat merkkiä kohteilleen itse.

Terveeseen, turvalliseen ja kestävään elinympäristöön halutaan panostaa entistä useammin. Joutsenmerkki-rakentamisen tavoitteena onkin kuormittaa ympäristöä mahdollisimman vähän sekä taata asukkaille laadukas ja kestävä asuinympäristö sekä terve sisäilma.

Osa Nordic Swan Ecolabel –konseptia

Suomalainen Joutsenmerkki on osa Nordic Swan Ecolabel –konseptia ja vastaavat ympäristömerkit löytyvät Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Islannista. Kiillon tuotteet täyttävät myös Nordic Swan Ecolabel –merkin vaatimukset, mikä kertoo rakennusurakoitsijoille ja –suunnittelijoille, että tuotetta voidaan käyttää joutsenmerkittyihin rakennuskohteisiin myös muissa maissa.

Joutsenmerkin kriteereitä tiukennetaan noin 3-5 vuoden välein. Kriteereitä tarkistetaan muun muassa uuden ympäristötiedon, tekniikan kehityksen sekä markkinatilanteen mukaisesti. Kun kriteereitä tiukennetaan, luvanhaltijat joutuvat hakemaan merkkiä uudestaan. Tästä syystä markkinoilla olevien Joutsenmerkittyjen tuotteiden määrä vaihtelee vuosittain.