Johtamista ympäristön ehdoilla

Kiillon Lupaus ympäristölle näkyy sekä päätöksenteossa että rakentamisen liiketoiminnan uusien tuotteiden kehitysprosesseissa.

Kiillon kunnianhimoiset ympäristötavoitteet ovat läsnä sekä johtamisessa että päätöksenteossa. Kiillon rakentamisen liiketoimintajohtaja Miikka Haapa-aho kertoo, että ympäristönäkökulma on tuotu myös osaksi uusien tuotteiden kehitysprosesseja.

– Lähtökohtana on se, että pyrimme tarkistamaan, millainen ympäristöhyöty kullakin uudella ratkaisulla tai palvelulla saadaan, hän kertoo.

Ennen kaikkea Lupaus ympäristölle on kiiltolaisille tapa ajatella.

– Koska aiheesta puhutaan kollegoiden kanssa ihan kahvipöytäkeskusteluja myöten, se on myös luonteva osa toimintaamme, Miikka huomauttaa.

Ympäristönäkökulma on juurtunut Miikan mukaan myös osaksi asiakastyötä ja asiakaskoulutuksia.

– Asiakkaiden kanssa keskustellessa käymme läpi, millä tavoin meidän tuotteissa ja pakkauksissa on huomioitu ympäristö ja mitä muuta Kiilto tekee ympäristövaikutusten vähentämiseksi, hän kertoo.

Entistä ympäristöystävällisempiä ratkaisuja

Asiakkaiden kouluttamisen ja tiedotustyön lisäksi Kiilto on kiinnittänyt huomiota rakentamisessa syntyvän hävikin ehkäisyyn. Kiilto on käynnistänyt muun muassa pumpputasoiteliiketoiminnan, jonka konsepti on peräisin Ruotsista. Tarkoitus on tehostaa rakentamista ja vähentää syntyvän jätteen määrää.

– Tämän liiketoiminnan ansiosta voimme kuljettaa työmaille vain tarvittavan määrän tasoitemateriaalia. Tällöin työmaalla ei tarvitse purkaa suursäkkejä, jotka voisivat altistua vesisateelle ja tuottaa jätettä. Nyt tuomme paikalle auton, johon lastataan sopiva määrä tasoitetta. Tasoitetta käytetään vain tarpeellinen määrä kohteessa ja loput voidaan käyttää seuraavalla työmaalla, Miikka kertoo.

Kiilto Ab:n toimitusjohtaja Johan Engwall sanoo, että pumpputasoiteliiketoiminta tuo Kiillolle paitsi merkittäviä ympäristöhyötyjä myös tehokasta resurssien käyttöä.

– Toimintaan sopivat ajoneuvot voivat toimittaa jopa 38 tonnia itsestään tasoittuvia materiaaleja pumppausajoneuvojen sarjaa kohti ja pumpata niitä jopa 20 tonnia tunnissa. Niiden ansiosta pystymme levittämään ison määrän tasoitetta lyhyessä ajassa, Johan kertoo.

Hän huomauttaa, että tasoitteen nopea pumppaus mahdollistaa myös sen, että tasoitetta käyttävien asiakkaiden rakennusaika lyhenee. Ja koska kuorma-autojen toimitusten pumppaamiseen ei käytetä tuotepakkauksia, jätemäärä vähenee merkittävästi.

– Suurimmat asiakkaamme ovat isoja rakennusyrityksiä, joilla on erittäin korkeat ympäristövaatimukset. Tämä sopimustyömalli varmistaa sen, että pystymme täyttämään korkeimmat ympäristövaatimukset sekä palveluidemme että tuotteiden ominaisuuksien suhteen, Johan tiivistää.