Henkilöstön koulutuksesta uusia eväitä onnistumisiin

Kiilto kouluttaa työntekijöitään säännöllisesti. Vuonna 2017 käynnistyivät Kiilto Familyn ProWay ja Highway -kehittämishankkeet, joissa kyseenalaistetaan vanhat toimintamallit ja etsitään uutta tehoa työpäiviin.

Tuotekehityspäällikkö Marjaana Mussalo osallistui esimiehille suunnattuun KLF Highway-koulutukseen ja Mussalon tiimiin kuuluva laboratorioinsinööri Siru Rohola puolestaan asiantuntijoiden KLF ProWay-kehitysohjelmaan.

Molemmat kokivat, että koulutukset muuttivat heidän tapaansa työskennellä. Työn tekemiseen on tullut lisää tehokkuutta ja tiimin yhteiset prosessit ovat nopeutuneet. Koulutuksesta sai myös konkreettisia vinkkejä oman työn selkeyttämiseen ja tehtävien priorisointiin.

”Koin koulutuksen todella hyödylliseksi ja se muutti myös käytännössä työskentelytapojani”, Mussalo kertoo. ”Opin, että vastuuta pitää pystyä jakamaan. Nyt minulle jää enemmän aikaa ns. oikeille töilleni eli tuotekehitykseen ja ajattelutyöhön, koska jaan työtehtäviä aiempaa enemmän tiimiläisilleni.”

”Jaettu vastuu ja itseohjautuvuus myös motivoi tiimin jäseniä, ja he tuovat rohkeasti esiin omia ideoitaan ja ajatuksiaan tekemisen kehittämiseksi.”

Rohola vahvistaa tuotekehitystiimissä tapahtuneen positiivisen draivin: ”Marjaanan kasvanut luottamus meihin on antanut entistä vapaammat kädet hoitaa asioita itsenäisesti. Tämä on nopeuttanut projekteja ja tehostanut asioiden etenemistä muutenkin.”

Ihmisellä on tapana toistaa rutiineja ja jossain asioissa tehdään ’niin kuin on ennenkin ollut tapana’. ProWay antoi eväitä ajatella asioita uudelta kantilta.

”Nykyisin pystyn entistä paremmin hyödyntämään esimerkiksi tuoteturvallisuusasioiden osaamistani muiden projektien ja tuotekehitystehtävien hoitamisessa”, Siru Rohola kertoo. ”Näin prosessit myös etenevät aiempaa joutuisammin.”

Projektiajattelua arkeen

Ostopäällikkö Liisa Tuominen osallistui ProWay-koutukseen syksyllä 2017 startanneessa pilottiryhmässä. Hän sai koulutuksesta mukaan uusia kehitysideoita ja toimintamalleja oman työjonon selkeyttämiseksi. Paljon jäi myös mieleen ’kytemään’ tulevia muutoksia varten.

”Olen muuttanut toimintatapoja päivittäisessä työssäni. Projektimainen ajattelu sopii tavallisenkin työpäivän tehtäviin”, Tuominen kertoo. ”Olen ottanut käyttöön projekti-excelin, jossa on konkreettisesti listattu kaikki tehtävät, jotka kussakin projektissa vien omalta osaltani läpi. Lista kasvaa ja muokkautuu koko ajan projektin edetessä ja sen mukaan mikä kunkin tehtävän tilanne on.”

Henkilöstöllä on tärkeä rooli Kiilto Familyn tulevaisuuden suunnitelmissa.

”Kovat kasvutavoitteet vaativat systemaattista ja suunnitelmallista tekemistä, jotta asiat saadaan tehokkaasti vietyä läpi”, Tuominen sanoo. ”ProWay-ohjelma tukee osaltaan yhteisiä tavoitteita.”

Tavoitteellinen kehitystyö jatkuu

Highway-koulutuksen pilottiryhmää koulutettiin kuuden opintojakson ja lähes puolentoista vuoden ajan. Jatkossa kokonaisuus on hiukan lyhyempi. Opintojaksoihin kuului koulutuspäivien ohella ennakkotehtäviä, kotiläksyjä sekä lopputyö. Sekä KLF ProWay että Highway -koulutukset jatkuvat myös vuonna 2018, ja uusia koulutusjaksoja on jo käynnistynyt.

Tavoitteena on, että kaikki Kiilto Familyn asiantuntijat käyvät läpi ProWay-kehitysohjelman.

”On hyvä, että kaikki asiantuntijat osallistuvat ProWay-ohjelmaan. Kun tehokkaammat työtavat kertautuvat ja puhumme kaikki samaa kieltä, se vaikuttaa positiivisesti koko työkulttuuriin”, Siru Rohola sanoo.

”Koko yrityksemme toimintamalli on ollut suuressa muutoksessa viime vuosien aikana”, Mussalo vahvistaa. ”Kun uutta henkilökuntaa on tullut etenkin johtotasolle, firman toimintakulttuuri on muuttunut niin vauhdikkaaksi, että työntekijöiden koulutusta ja ajatusmallien muuttamista tarvitaan.”

Kehitysohjelmat kokoavat yhteen asiantuntijoita eri puolilta Kiilto Familyä.

”Oli hyvä kuulla muiden osallistujien näkökulmia asiakastyöstä ja toimintamalleista. Nyt ymmärrämme entistä paremmin, miten oma tekeminen vaikuttaa koko prosessiketjun etenemiseen eli myös muiden osastojen työhön”, Mussalo sanoo.