Entistä parempi – näin tehtiin uudistettu Kiilto KeraPro

Kiilto KeraPro on uudistunut mittavan kehitystyön jälkeen. Kun ensimmäinen versio Kiilto KeraProsta tuli markkinoille, mullistava uuden sukupolven pikavedeneriste herätti valtavasti kiinnostusta. Myöhemmin saimme asiakkailta arvokasta palautetta käyttäjän näkökulmasta, mitä kuuntelimme tarkasti jatkokehitystä varten.

Asiakkaitamme askarruttivat esimerkiksi tuotteen levitysominaisuudet, ja samalla kalvon toivottiin olevan elastisempi näytepalaa otettaessa. Siispä palasimme työpöydän ääreen tehdäksemme tuotteesta entistä paremman.

Haaste vastaanotettu

Avasimme Kiilto KeraPron reseptin ja lähdimme optimoimaan tuotetta selkeällä tavoitteella. Halusimme säilyttää tuotteen jo tunnetut hyvät ominaisuudet kehittäen kuitenkin tuotetta paremmaksi saamiemme palautteiden perusteella.

Vedeneristeiden tuotekehitys on pitkä prosessi. Testivaiheessa arkeen usein kuuluu, että jonkun ominaisuuden parantuessa havaitaan jonkin toisen ominaisuuden heikentyneen, jolloin palataan taas takaisin kehittämään reseptiä. Lisähaasteita kehityksessä tuovat erilaiset lainsäädännölliset seikat sekä ratkaisussamme huomioitava rakennuksen sisäilma. Kiilto KeraProlla on jo entuudestaan vähäpäästöisen rakennusmateriaalin M1-luokitus.

Yhdessä asiakkaan kanssa

Tuotteen levitysolomuotoa optimoitiin pitkään Kiillon teknisen neuvonnan ammattilaisten kanssa. Sekä telaus- että ruiskutusominaisuudet haluttiin sellaiseksi, että tuotetta on helppo ja mukava levittää.

Kun tuotteen olomuoto todettiin potentiaaliseksi, tuotteesta tehtiin virallinen koe-erä tuotantoon, jota toimitettiin testattavaksi asiakkaille. Asiakkailta tulikin nyt hyvää palautetta muun muassa juuri tuotteen koostumuksesta. Uuden koostumuksen myötä tuotteen peittokyky on nyt parempi kuin aiemmin, ja samalla kuivan kalvon elastisuutta saatiin parannettua.

Pikavedeneriste on nopea

Kiilto KeraPro –pikavedeneriste on nimensä mukaisesti nopea, ja asiakkaat ovatkin nopeutta ratkaisussa toivoneet. Tuotekehityksen eri vaiheissa on tarkkaan pohdittu, miten voimme vaikuttaa siihen, että tekijän ajankäyttö olisi tehokasta.

Yksi tuotteen merkittävä ominaisuus on mahdollisuus levittää niin sanotusti ”märkää märälle”. Tuotteen koostumuksen ansiosta toinen levitys voidaan tehdä heti ensimmäisen kierroksen jälkeen aloittamalla uusi kierros sieltä, mistä ensimmäinenkin kierros aloitettiin.

Uuden sukupolven pikavedeneristeellä ei siis tarvitse odottaa kalvon läpikuivumista ennen seuraavaa kerrosta, kuten perinteisten vedeneristeiden kanssa. Tällä tavoin tuotteen nopeus ja koostumus mahdollistavat merkittävän ajansäästön.


Marjaana Mussalo
Tuotekehityspäällikkö