ATP-mittari kauppareissulle?

Valtakunnan johtavaa aviisia ja iltalehdistöä lukemalla sekä TV:tä katsomalla viimeisen kuukauden aikana on päässyt tutustumaan ATP-mittaukseen erilaisissa käytännön elämän kohteissa. On otettu näytteitä kauppakärryistä, älypuhelimesta, hissin napeista, junan vessan vetonupista ja niin edelleen. Tuloksena on saatu isompia ja pienempiä mittarilukemia, niistä johtuvia kauhun kiljahduksia tai ihmetystä siitä, kuinka joku vallan saastaiseksi mielletty kohde saattoikin olla näin puhdas. Tuli sellainen olo, että tähän täytyy antaa selvennystä varsinkin raja-arvojen suhteen, joissa tuntuu olevan paljon tulkitsemisvaikeuksia.

ATP eli adenosiinitrifostaatti on jokaisen elävän solun eräs aineenvaihduntatuote. Sitä esiintyy ihmis-, eläin- ja kasvikunnassa ja näistä peräisin olevissa tuotteissa. Kaikista selvin ja näkyvin esimerkki ATP:n toiminnasta on tulikärpäsen peffan vihreänä loistava valo, jonka saa aikaan ATP-reaktio. Tähän samaan ilmiöön perustuu ATP-mittarinkin toiminta, ATP reagoi mittatikussa olevan entsyymin kanssa, vapauttaa valoa, jonka mittari sitten muuttaa lukuarvoksi. Siitä tulee ATP-mittarilla luettavan arvon nimikin RLU = relative light unit eli suhteellisen valon määrä.

ATP:n avulla mitataan orgaanisen lian määrää. Nimenomaan likaa, ei mikrobeja (bakteereita, viruksia ym.) vaan likaa. On tosin aivan selvää, että mitä enemmän on likaa, sitä enemmän on mikrobeita, koska mikrobit käyttävät erilaista orgaanista likaa ruokanaan ja asuinsijanaan. Eli ATP-mittaus antaa vain suuntaa mahdollisesta mikrobimäärästä.

Mikä lukema ATP-mittarissa sitten ennustaa hyvää tulosta tai ”välitöntä” hengenvaaraa? Elintarviketeollisuudessa, missä tuotanto-olosuhteiden hygienian valvonta on vuosikymmeniä ollut lakisääteistä, on ATP-raja-arvot tarkkaan määritellyt. Yleensä arvo, joka on alle 20-40 RLU, on hyväksyttävä. Tällainen arvo siis kuvaa korkean hygieniatason tilaa. Elintarviketeollisuudessa 100 RLU:n raja on jo kriittinen. Terveydenhuollossa tilojen omavalvonta on vasta rantautumassa käytännön toimenpiteeksi ja elintarviketeollisuuden raja-arvot sopivat siellä lähinnä puhdastiloihin, leikkaussaleihin ja potilaskeittiöihin. Muissa tiloissa, kuten vuodeosastoilla, raja-arvot ovat paljon suuremmat, kuten kansainvälisissä sairaalahygieenisissä  artikkeleissa on julkaistu. Vuodeosaston hyväksyttävät ATP-raja-arvot vaihtelevat 250-500 RLU paikkeilla, ja ns. toimenpide/hälytysraja on yleensä 500-1000 RLU:ta kohteesta riippuen.

Kotona ei ATP-mittauksia tarvitse suorittaa eikä siellä kaupassakaan asiakkaana. Riittää, kun huolehtii hyvin omasta ja perheensä käsihygieniasta, kiinnittää huomiota ruuanvalmistuksessa käytettäviin välineisiin ja kylmäketjun säilymiseen elintarvikkeiden kohdalla. Näin pidetään ATP:t aisoissa.

Hyvää heinäkuuta toivoo Kiiltocleanin Killi