Asumisterveysasetus voimaan – valitse puhdas sisäilma!

Sosiaali- ja terveysministeriön valmistelema uusi asumisterveysasetus astui voimaan 15.5.2015. Vanhaan asumisterveysohjeeseen pohjautuvassa asetuksessa on nyt uutena määritelty toimenpideraja huoneilman 2-etyyliheksanolipitoisuuksille.

Rakennusmateriaalivalinnoilla suuri merkitys sisäilman laatuun

Kiilto M1000 ECO -lattia- ja seinäliima on M1-hyväksytty, eikä tuotteesta vapaudu 2-etyyliheksanolia missään olosuhteissa.

Kiilto M1000 ECO ei sisällä APEO-yhdisteitä (alkyylifenolietoksylaatti), ftalaatteja eikä muitakaan pehmittimiä. Sen käyttö on helppoa ja turvallista sekä asentajalle että tilan käyttäjälle. Tuote soveltuu lähes kaikille päällystetyypeille, myös PVC-vapaille.

M1-merkki osoittaa tuotteen täyttävän tiukimmat sisäilman vaatimukset. Jo lähes 80 prosentilla Kiillon rakennustarvikkeista on M1-luokitus. Kehittäessämme uusia rakennustarvikkeita tavoitteenamme on aina saavuttaa tuotteelle M1-luokitus.

Puhtaamman sisäilman puolesta,

Kiilto Oy