Sitol 4304
PVAc-liima

Sitol 4304 on PVAC-dispersioliima säkkiteollisuuteen.

Edut ja ominaisuudet

  • Hyvä kosteudenkesto
  • Käytetään tärkkelysliiman vahvistamiseen

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Modifioitu PVAc- dispersioliima, jolla on hyvä kosteudenkesto.
Sitol 4304 käytetään säkkiteollisuuden tärkkelysliiman vahvistamiseen.
Yhteensopivuus tärkkelysliiman kanssa on hyvä varmistaa ennen käyttöä.

PakkauskokoTuotekoodi
Sitol 4304 IBC cont T2418.994
Tyyppi/sideaine

PVAC

Tiheys/ominaispaino

1,05 kg/dm³/20°C

pH

3

Viskositeetti

4 000 mPas (Brookfield RVT, 4/20, 20 °C)

Käyttölämpötila

+18...+25 °C

Varastointi

Avaamattomana +20 °C lämpötilassa 12 kuukautta. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä.

Käyttöohje

Liima säilyy suljetussa alkuperäisastiassa +20 °C lämpötilassa 12 kk.
Suojeltava jäätymiseltä. Pitkän varastoinnin jälkeen liima on sekoitettava ennen käyttöä.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

Avainlippu