Sitol 4180
PVAc-liima

Sitol 4180 on PVAC-dispersioliima paperi- ja pakkausteollisuuden käyttöön.

Edut ja ominaisuudet

  • Soveltuu elintarvikepakkauskäyttöön
  • Soveltuu mm. paperikassien kahvalapun liimaukseen

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Sitol 4180 on PVAC-homopolymeeridispersioliima, joka soveltuu paperikassien sivu- ja kahvalapun liimaksi sekä aaltopahvilaatikoiden kokoamiseen. Sitol 4180:lla on hyvät telaominaisuudet. Liimassa käytetyt raaka-aineet soveltuvat elintarvikepakkausliimakäyttöön sekä FDA 175.105 että muoviasetuksen (EU) 10/2011:n mukaan.

PakkauskokoTuotekoodi
Sitol 4180 15 kg T1805.015
Sitol 4180 IBC cont T1805.994
Tyyppi/sideaine

PVAC

Tiheys/ominaispaino

1,05 kg/dm³ ( 20 °C)

pH

5

Viskositeetti

2 000 mPas (Brookfield RVT, 3/20, 20 °C)

Käyttölämpötila

+18...+25 °C

Varastointi

Avaamattomana +20 °C lämpötilassa 12 kuukautta. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä.

Käyttöohje

Työkalut ja levityslaitteet puhdistetaan ennen liiman kuivumista vedellä. Kuivunut liima poistetaan ksyleenillä.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

Elintarvikekontaktimateriaalihyväksyntä
Avainlippu