Sitol 1600
PVAc-liima

Sitol 1600 on PVAC-dispersioliima paperi- ja pakkausteollisuuden käyttöön.

Edut ja ominaisuudet

  • Hyvä telaikä

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Sitol 1600 on modifioitu PVAC-homopolymeeridispersioliima, jolla on pitkä avoin aika. Käytetään paperin ja kartongin liimaukseen. Soveltuu mm. lehtirotaatioliimaksi ja paperietikettien liimaukseen.

PakkauskokoTuotekoodi
Sitol 1600 100 kg T1256.100
Sitol 1600 15 kg T1256.015
Sitol 1600 IBC cont T1256.994
Tyyppi/sideaine

PVAC

Tiheys/ominaispaino

1,05 kg/dm³

pH

5

Viskositeetti

800 mPas (Brookfield RVT, 2/20, 20°C)

Käyttölämpötila

+18...+25 °C

Varastointi

Avaamattomana +20 °C lämpötilassa 12 kuukautta. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä.

Käyttöohje

Työkalut ja levityslaitteet puhdistetaan ennen liiman kuivumista vedellä. Kuivunut liima poistetaan ksyleenillä.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

Elintarvikekontaktimateriaalihyväksyntä
Avainlippu