Proset S 26 H
Vahvasti hapan kiertopesuaine

Edut ja ominaisuudet

Tuote on vaahtoamaton, typpihappopohjainen kiertopesuaine, joka irroittaa epäorgaaniset, happoliukoiset saostumat (karbonaatti, oksalaatti yms.) ja samalla tuhoaa mikrobit putkistosta.

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Prosessiteollisuuden putkistojen ja laitteistojen happamat kiertopesut.

pH

Tuotteen pH: 1

Tiheys

Tiheys 1190 kg/m3

Valmistusmaa

SUOMI

PakkauskokoTuotekoodiGTIN
1 x 1000 l 423837 6417964483291
1 x 20 l 423835 6417964481808
1 x 200 l 423839 6417964481815
Varastointi

Lämmin/viileä varasto. Alkuperäispakkauksessa tiiviisti suljettuna. Kuljetus ja säilytys erillään aktiiviklooria sisältävistä aineista.

Käyttöohje

0,2-3%

Huomioitavaa

Varmista, että laitteistot kestävät typpihappoa sekä käyttäjät varustautuvat asianmukaisin suojavarustein. Karbonaattisaostumia pestessä on huolehdittava vapautuvan hiilidioksidin tuuletuksesta.