Proset S 26 H
Vahvasti hapan kiertopesuaine

Vaahtoamaton, typpihappopohjainen kiertopesuaine, joka irroittaa epäorgaaniset, happoliukoiset saostumat ja samalla tuhoaa mikrobit putkistosta.

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Prosessiteollisuuden putkistojen ja laitteistojen happamat kiertopesut.

pH

Tuotteen pH: 1

Tiheys

Tiheys 1190 kg/m3

Valmistusmaa

SUOMI

PakkauskokoTuotekoodiGTIN
1 x 1000 l 423837 6417964483291
1 x 20 l 423835 6417964481808
1 x 200 l 423839 6417964481815
Varastointi

Lämmin/viileä varasto. Alkuperäispakkauksessa tiiviisti suljettuna. Kuljetus ja säilytys erillään aktiiviklooria sisältävistä aineista.

Käyttöohje

0,2-3%

Huomioitavaa

Varmista, että laitteistot kestävät typpihappoa sekä käyttäjät varustautuvat asianmukaisin suojavarustein. Karbonaattisaostumia pestessä on huolehdittava vapautuvan hiilidioksidin tuuletuksesta.