Kylmähartsi V-800

Valumuottien ja -keernojen huoneenlämmössä kovettuva sideaine, jonka tarkoituksena on sitoa hiekka kestämään valuolosuhteita.

Edut ja ominaisuudet


  • fenoli vapaa
  • vapaa formaldehydipitoisuus < 0,1 %  
  • typpipitoisuus 3,8% 
  • erittäin korkea lujuustaso
  • hyvä tyhjennettävyys valun jälkeen
  • hyvä mittatarkkuus
  • kovettumisajan helppo säätö
  • pieni puhdistustyön tarve


Linkit

Dokumentit

PakkauskokoTuotekoodi
Kylmähartsi V-800 200 l T8025.200
Kylmähartsi V-800 kontti T8025.994
Kylmähartsi V-800 kontti 2" u T8025.985
Tyyppi/sideaine

Furaani-ureaformaldehydihartsi

Tiheys/ominaispaino

Hartsi 1150...1190 kg/m³

Sekoitussuhde

Hartsi V-820 1 % hiekan painosta
Kovete K-222 0,33 % hiekan painosta

Käyttöolosuhteet

Rautavalut

Varastointi

Avaamattomana 3 kuukautta hyvin tuuletetussa viileässä varastossa

Käyttöohje

Tyypillinen seossuhde on 1-1,5% hartsia hiekan määrästä ja 30-50% kovetetta kylmähartsin määrästä.
Saavutettava muottilujuus riippuu sideaineesta, annostusmäärästä, hiekan laadusta sekä kovettumisolosuhteista. Keernojen valmistukseen suositellaan suurempaa sideainelisäystä.
Annostuksella säädetään kovettumisnopeutta. Suurempi kovetemäärä kiihdyttää kovettumista, joskin laskee jonkin verran loppulujuutta. Liiallinen kovetemäärä (yli 60 %) johtaa myös irrotusajan pitenemiseen.
Hiekan tulee olla alkaalisista epäpuhtauksista vapaata, mieluiten pestyä, jäähdytettyä ja kuivaa. Hiekan lämpötila ei saa ylittää 35 °C, jottei hiekka kovetu jo sekoittimeen tai muuten liian aikaisin. Hiekan lämpötilan ollessa korkeampi kovetteen lisäystarve pienenee, ja vastaavasti alhaisissa lämpötiloissa kasvaa. Kylmähartsia voidaan ilman erityisiä lisätoimenpiteitä käyttää neutraaleissa ja happamissa hiekoissa (kvartsi, kromiitti, zirkoni jne).

Seoksen ominaisuudet

 

BL(min)5...7
ST(min)25...35
 Taivutuslujuus ( (N/cm2)1h   120...160
 2h    270...310
 3h    360...400

 

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen

Ympäristö ja turvallisuus

HUOM; Kovete ja kylmähartsi muodostavat keskenään sekoitettaessa voimakkaan, lämpöä muodostavan, räjähdyksen kaltaisen reaktion; ei saa sekoittaa keskenään ilman hiekkaa. Mikäli näin on päässyt tapahtumaan, seokseen lisätään välittömästi runsaasti vettä. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta työtilassa.
Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa,
käytä suojakäsineitä, suojalaseja ja suojavaatetusta.
Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen.
Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

Avainlippu