Kovete K on liuotinohenteisten kontakti- ja pohjitusliimojen kanssa käytetty kovete.

Edut ja ominaisuudet

  • Parantaa liimasauman lämmön, öljyn, rasvojen ja kemikaalien kestoa

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Kovete K on polyuretaani- ja polykloropreeniliimojen kanssa käytettävä erittäin reaktiivinen isosyanaattikovete. Kovetteen käyttö parantaa liimasauman lämmön, kemikaalien, öljyn, rasvojen, pehmittimien yms. kestävyyttä.

PakkauskokoTuotekoodi
Kovete K 50 kg/50 l T1970.050
Tiheys/ominaispaino

1,0 kg/dm³

Sekoitussuhde

3-10 %

Varastointi

Avaamattomana + 20° C lämpötilassa 24 kuukautta.

Käyttöohje

Käytettäessä Kovete K:ta polyuretaaniliimojen (Novaflex) kanssa, liimapinta on aktivoitava viimeistään n. 6 tunnin kuluessa liimanlevityksestä.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen

Ympäristö ja turvallisuus

Tuote sisältää helposti haihtuvia ja syttyviä liuottimia. Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

Avainlippu