Klorilli
Erikoisdesinfektioaine

Kloramin T-pohjainen desinfektioaine desinfioivaan puhdistukseen, instrumentti- ja välinedesinfektioon sekä veri- ja eritetahradesinfektioon.

Edut ja ominaisuudet

  • Laajakirjoinen desinfektioteho
  • Erinomainen lianirrotuskyky
  • Klooriyhdiste sidotussa muodossa - orgaaninen lika vapauttaa kloorin
  • Tutkitusti tehokas

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Klorilli on orgaanista klooriyhdistettä sisältävä pesevä erikoisdesinfektioaine terveydenhoidon käyttöalueelle desinfioivaan puhdistukseen, instrumentti- ja välinedesinfektioon sekä eritetahradesinfektioon myös eristystilanteissa. Ammattikäyttöön.

pH

Tuotteen pH: 13.1
Käyttöliuoksen pH: 12

Valmistusmaa

SUOMI

Pakkauskoko Tuotekoodi GTIN
3 x 5 l 8110 6417964081107
6 x 1 l 8109 6417964081091
Varastointi

5 - 25°C, 2 v.

Käyttöohje

Tee käyttölaimennos puhtaaseen, viileään (+20°C) veteen. Mittaa vesi ja Klorilli. Noudata ohjeeksi annettuja liotusaikoja. Välineliotuksessa tee uusi käyttölaimennos 1-2 kertaa viikossa. Vaihda käytössä oleva liuos, mikäli se on näkyvästi likaista. Huuhtele välineet viileällä vedellä.

Pintadesinfektiossa huuhtelu ei yleensä ole tarpeen käytettäessä 500 - 1000 ppm pitoisuuksia.

Puhdas käyttölaimennos säilyy 4 viikkoa suljetussa astiassa ja käytettäessä One System Basic pyyhepakkausta.

Välineiden/instrumenttien esidesinfektioon Klorilli Erikoisdesinfektioainetta suositellaan silloin, kun pesu desinfioivassa pesukoneessa viivästyy tai ei ole mahdollista. Tällöin instrumentit upotetaan liuokseen kauttaaltaan.


Klorillin käyttö- ja laimennusohjeet
ppm
%
Klorilli
Vesi
Vaikutus-aika
Huom!
Pintojen puhdistus ja desinfektio / pyyhintä (saniteetti-ja huoltotilat)

500

1000

3

5

30 ml

50 ml

9,7dl

9,5dlEritetahradesinfektio

500-1000

5000

3-5

25

30-50 ml

2,5 dl

9,7-9,5 dl

7,5 dl


2-vaiheinen

1-vaiheinen

Välinedesinfektio /upotus, eristys (pintapyyhintä)


5000


25


2,5 dl


7,5 dl


1 h

Huuhdellaan  Pintapyyhinnässä vaikutusaika on työhön käytetty aika


Ympäristö ja turvallisuus

Klorilli erikoisdesinfektioaineeseen liittyvistä mahdollisista vakavista vaaratilanteista tulee ilmoittaa valmistajalle asiakaspalvelu@kiilto.com ja lääkinnällisistä laitteista vastaavalle viranomaiselle (Suomessa Fimea).

Käytä biosidituotteita turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä. Tutustu käyttöturvallisuustiedotteeseen.

Lue käyttö- ja suojausohjeet käyttöturvallisuustiedotteesta.

Huomioitavaa

Käyttölaimennokset: Käytä erillisiä käyttölaimennospulloja ja -etikettejä. Merkitse etikettiin käyttölaimennoksen pitoisuus ja kelpoisuusaika.

Laimennusohjeita ja liotusaikoja noudattamalla, huolellisella huuhtomisella ja kuivaamisella minimoidaan korroosiovaikutuksia. Vältä roiskeita ja liian märkiä työskentelytapoja. Varmista, että käsiteltävä materiaali kestää kyseistä desinfektioainetta. Käytä asianmukaisia suojaimia.

Tehoaine Vaikutus
Dinatriummetasilikaattia (< 5 %) korroosiosuoja
Klooriamiini T (5 - 15 %) biosidinen tehoaine
Muu koostumus

Aktiiviklooripitoisuus 2 % = 20 000 ppm