Kiiltomelt V 50
Sulateliima

Elintarvikepakkaamiseen tarkoitettu nopea EVA-pohjainen sulateliima. Alhaisen käyttölämpötilan ja erinomaisen termisen stabiiliuden ansioista liima ei karstoita sulateliimalaitteistoa.

Edut ja ominaisuudet

  • Sulateliima elintarvikkeiden pakkaamiseen
  • Alhainen käyttölämpötila
  • Nopea

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Kiiltomelt V 50 sulateliima soveltuu aaltopahvi- ja kartonkipakkauksien sulkemiseen ja muodostamiseen mm. elintarviketeollisuudessa. Liimaa voidaan käyttää selvästi alhaisemmilla käyttölämpötiloilla kuin tavanomaisilla sulateliimoilla on totuttu, jolloin kunnossapitotöiden tarve vähenee. Liimassa käytetyt raaka- aineet soveltuvat elintarvikepakkauskäyttöön FDA 175.105 sekä (EU) 10/2011 muoviasetuksen mukaan. Tarkemmat tiedot vaatimustenmukaisuusilmoituksesta.

PakkauskokoTuotekoodi
Kiiltomelt V 50 10 kg T7324.010
GREEN CONTENT, uusiutuvien ja kierrätettyjen raaka-aineiden osuus

36%

Tiheys/ominaispaino

0,98 kg/dm³

Värit

Valkoinen

Pehmenemispiste

99 °C DIN 52011

Viskositeetti

1200 mPas, 140 °C 100 s¯¹

Avoin aika

Lyhyt

Käyttölämpötila

120 - 150 °C

Varastointi

Avaamattomana enintään +40 °C lämpötilassa 36 kuukautta

Käyttöohje

Levitysmenetelmänä voidaan käyttää suutin- tai telalevitystä.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

Elintarvikekontaktimateriaalihyväksyntä
Avainlippu
GREEN CONTENT 36%