Kiiltomelt V 159
Sulateliima

Kiiltomelt V 159 on yleiskäyttöinen EVAC-sulateliima paperi- ja pakkausteollisuuden käyttöön.

Edut ja ominaisuudet

  • Alhainen käyttölämpötila

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Kiiltomelt V 159:ää käytetään aaltopahvi- ja kartonkipakkauksien sulkemiseen ja muodostamiseen sekä pakkausliimana automaattisilla riisinkäärintälinjoilla sekä rullapakkaamoissa. Liimaa voidaan käyttää selvästi alhaisemmilla käyttölämpötiloilla kuin tavanomaisilla sulateliimoilla on totuttu. Kiiltomelt V 159 liimaa käytettäessä kunnossapitotöiden tarve vähenee. Liimassa käytetyt raaka-aineet soveltuvat elintarvikepakkauskäyttöön FDA 175.105 mukaan.

PakkauskokoTuotekoodi
Kiiltomelt V 159 10 kg T7204.010
Kiiltomelt V 159 sininen 10 kg T7210.010
GREEN CONTENT, uusiutuvien ja kierrätettyjen raaka-aineiden osuus

18%

Värit

kellertävä ja sininen

Pehmenemispiste

104 °C (DIN 52011)

Viskositeetti

1200 mPas, 140 °C, 100 s¯¹

Avoin aika

lyhyt (130 °C)

Käyttölämpötila

120 - 150 °C

Pakkauskoot

10 kg

Varastointi

Avaamattomana enintään +40 °C lämpötilassa 36 kuukautta

Käyttöohje

Levitysmenetelmänä voidaan käyttää suutin- tai telalevitystä.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

M1-sisäilmaluokitus
Elintarvikekontaktimateriaalihyväksyntä
Avainlippu
GREEN CONTENT 18%