Kiiltomelt EVO V 140
Sulateliima

Kiiltomelt EVO V 140 on polyolefiinisulateliima pakkausteollisuuden käyttöön.

Edut ja ominaisuudet

  • Hyvä terminen stabiilisuus
  • Soveltuu elintarvikepakkauskäyttöön
  • Alhaisempi liiman kulutus
  • Nopea
  • Hajuton ja väritön

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Kiiltomelt EVO V140 on nopeasti sitova, pakkaussulateliima, joka soveltuu paperin, aaltopahvin, kartongin ja PE-pinnoitetun kartongin liimaukseen mm. elintarviketeollisuudessa. Liimalla on hyvä terminen stabiilisuus. Liiman kulutusta voidaan alentaa ja myös liimalaitteen huoltotarve vähenee. Liimassa käytetyt raaka-aineet soveltuvat elintarvikepakkauskäyttöön FDA 175.105 sekä (EU) 10/2011 muoviasetuksen mukaan. Tarkemmat tiedot vaatimustenmukaisuusilmoituksesta.

PakkauskokoTuotekoodi
Kiiltomelt EVO V 140 10 kg T7203.010
Värit

Valkoinen

Pehmenemispiste

110 °C

Viskositeetti

1100 mPas, 140 °C, 100 s¯¹

Avoin aika

keskipitkä

Käyttölämpötila

120 - 160 °C

Pakkauskoot

10 kg

Varastointi

Avaamattomana enintään +40 °C lämpötilassa 36 kuukautta

Käyttöohje

Levitysmenetelmänä voidaan käyttää suutin-, kiekko- tai siirtovarsilevitystä.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

M1-sisäilmaluokitus
Elintarvikekontaktimateriaalihyväksyntä
Avainlippu