Kiiltomelt EVO 20
Sulateliima

Kiiltomelt EVO 20 on polyolefiinisulateliima pakkausteollisuuden käyttöön.

Edut ja ominaisuudet

  • Hyvä terminen stabiilisuus
  • Soveltuu elintarvikepakkauskäyttöön
  • Alhaisempi liiman kulutus
  • Erittäin nopea
  • Hajuton ja väritön

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Kiiltomelt EVO 20 on erittäin nopeasti sitova, väritön ja hajuton
pakkaussulateliima, joka soveltuu paperin, aaltopahvin, kartongin ja PEpinnoitetun
kartongin liimaukseen mm. elintarviketeollisuudessa. Liiman
kulutusta voidaan alentaa ja myös liimalaitteen huoltotarve vähenee. Liimalla
on hyvä terminen stabiilisuus. Liimassa käytetyt raaka-aineet täyttävät BfR
elintarvikekontakti-materiaalisuositukset kohtien III, XXV tai XXXVI mukaan.
Lisäksi liimassa käytetyt raaka-aineet soveltuvat
elintarvikepakkausliimakäyttöön FDA 175.105 mukaan

PakkauskokoTuotekoodi
Kiiltomelt EVO 20 10 kg T7201.010
Värit

valkoinen

Pehmenemispiste

110 °C (DIN 52011)

Viskositeetti

1 100 mPas, 160 °C, 100 s¯¹

Avoin aika

lyhyt

Käyttölämpötila

150 - 180 °C

Pakkauskoot

10 kg

Varastointi

Avaamattomana enintään +40 °C lämpötilassa 36 kuukautta

Käyttöohje

Levitysmenetelmänä voidaan käyttää suutin-, kiekko- tai siirtovarsilevitystä.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

M1-sisäilmaluokitus
Elintarvikekontaktimateriaalihyväksyntä
Avainlippu