Kiiltomelt 1745
Sulateliima

Kiiltomelt 1745 on EVAC-sulateliima pakkausteollisuuden käyttöön.

Edut ja ominaisuudet

  • Hyvä adheesio mm. pinnoitetuille kartonkipinnoille
  • Hyvä pakkasenkesto

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Kiiltomelt 1745 soveltuu hyvin erilaisten materiaalien, kuten non-wovenin, PE-pintojen, alumiinifolion ja erilaisten lakattujen ja pinnoitettujen paperi- ja kartonkilaatujen liimaukseen. Se sopii erittäin hyvin myös pakastettavien elintarvikepakkausten liimauksiin. Liimassa käytetyt raaka-aineet soveltuvat elintarvikepakkausliimakäyttöön FDA 175.105 mukaan.

PakkauskokoTuotekoodi
Kiiltomelt 1745 10 kg T7239.010
GREEN CONTENT, uusiutuvien ja kierrätettyjen raaka-aineiden osuus

52%

Värit

kellertävä

Pehmenemispiste

70 °C (DIN 52011)

Viskositeetti

600 mPas, 160 °C, 100 s¯¹

Avoin aika

keskipitkä

Käyttölämpötila

150 - 170 °C

Pakkauskoot

10 kg, 15 kg

Varastointi

Avaamattomana enintään +40 °C lämpötilassa 36 kuukautta

Käyttöohje

Levitysmenetelmänä voidaan käyttää suutin-, kiekko-, tela- tai liimakampalevitystä.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

M1-sisäilmaluokitus
Elintarvikekontaktimateriaalihyväksyntä
Avainlippu
GREEN CONTENT 52%