Kiiltomelt 1540
Sulateliima

Kiiltomelt 1540 on EVAC-sulateliima paperi- ja pakkausteollisuuden käyttöön.

Edut ja ominaisuudet

  • Monikäyttöinen
  • Soveltuu elintarvikepakkauskäyttöön    
  • Saatavana myös sinisenä

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Kiiltomelt 1540 on nopea pakkaussulateliima, joka soveltuu paperi-, kartonki- ja aaltopahvipakkausten liimaamiseen. Liimassa käytetyt raaka-aineet soveltuvat elintarvikepakkausliimakäyttöön FDA 175.105 mukaan.

PakkauskokoTuotekoodi
Kiiltomelt 1540 10 kg T7213.010
GREEN CONTENT, uusiutuvien ja kierrätettyjen raaka-aineiden osuus

30%

Tiheys/ominaispaino

0,99 kg/dm³

Värit

kellertävä

Pehmenemispiste

105 °C DIN (52011)

Viskositeetti

1200 mPas, 160 °C, 100 s⁻¹

Avoin aika

Lyhyt

Käyttölämpötila

150 - 180 °C

Pakkauskoot

10 kg

Varastointi

Avaamattomana enintään +40 °C lämpötilassa 36 kuukautta

Käyttöohje

Levitysmenetelmänä voidaan käyttää suutinlevitystä.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen.

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

M1-sisäilmaluokitus
Elintarvikekontaktimateriaalihyväksyntä
Nordic Ecolabel
Avainlippu
GREEN CONTENT 30%