Kiiltomelt 1240
Sulateliima

Kiiltomelt 1240 on EVAC-pohjainen sulateliima ilmansuodattimien vekitykseen.

Edut ja ominaisuudet

  • Hyvä kuumapito

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Kiiltomelt 1240 sulateliimaa käytetään ilmasuodattimien vekitysliimana. Liimalla on korkea sulaviskositeetti ja kuumapito. Liimassa käytetyt raaka- aineet soveltuvat elintarvikepakkausliima-käyttöön FDA 175.105 mukaan.

PakkauskokoTuotekoodi
Kiiltomelt 1240 10 kg T7229.010
GREEN CONTENT, uusiutuvien ja kierrätettyjen raaka-aineiden osuus

25%

Värit

kellertävä

Pehmenemispiste

106 °C

Viskositeetti

13 000 mPas, 160 °C, 10 s¯¹

Avoin aika

keskipitkä

Käyttölämpötila

150 - 180 °C

Pakkauskoot

10 kg

Varastointi

Avaamattomana enintään +40 °C lämpötilassa 36 kuukautta

Käyttöohje

Levitysmenetelmänä voidaan käyttää suutin- tai telalevitystä.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

M1-sisäilmaluokitus
Elintarvikekontaktimateriaalihyväksyntä
Avainlippu
GREEN CONTENT 25%