Kiiltoflex Metalliprimer

Kiiltoflex-liimamassoille soveltuva liimattavien pintojen esikäsittelyaine.

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Kiiltoflex Metalliprimeria käytetään metallipintojen kuten ruostumattoman teräksen ja alumiinin puhdistamiseen sekä aktivoimiseen. Kiiltoflex Metalliprimer parantaa elastisten Kiiltoflex liima- ja tiivistemassojen tarttuvuutta metallipinnoille. Suosittelemme rasvaisten pintojen puhdistusta sopivalla puhdistusaineella, esim. Kiilto Cleaner 303:lla tai asetonilla, ennen primerointia.

PakkauskokoTuotekoodi
Kiiltoflex Metalliprimer 750 ml T2514.936
olomuoto

väritön neste

Tiheys/ominaispaino

0.79 kg/dm³

Viskositeetti

2 mPas (20 °C)

Riittoisuus

n. 50 m²/l

Varastointi

Avaamattomana (+10 - +25) °C lämpötilassa 12 kuukautta.

Käyttöohje

Pyyhi liimattavat pinnat primeriin kastetulla nukkaamattomalla kankaalla. Anna kuivua 15 - 120 min ennen liiman levitystä. Mikäli maksimiaika ylitetään, niin pinnat on käsiteltävä uudelleen.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen

Ympäristö ja turvallisuus

Tuote sisältää helposti haihtuvaa syttyvää liuotinta. Huolehdi hyvästä tuuletuksesta työn aikana ja eristä sytytyslähteistä, erityisesti staattisen sähkön lähteistä ja kipinöivistä sähkölaitteista. Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

Avainlippu