Kiilto Pro Solid
Parkettiliima

PVAc-perustainen, korkea kuiva-aineinen parkettiliima ääneneristyskorkin, mosaiikkiparketin sekä sauvaparketin liimaukseen. Liimausalustana voi parkettityypistä riippuen olla riittävän luja betoni, lattiatasoite tai vaneri.

Edut ja ominaisuudet

  • korkea kuiva-ainepitoisuus
  • mosaiikkiparketin ja askeläänikorkin kiinnittämiseen
  • riittoisuus n. 1,7 m²/l

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Mosaiikkiparketin sekä askelääneneristyskorkin kiinnityksiin. Soveltuu lisäksi massiivisten sauvaparkettien kiinnitykseen vanerialustalle, kun parketti kiinnitetään myös mekaanisesti alustaan. Voidaan käyttää kohteissa, joissa on lattialämmitys. Täyttää rakennusmateriaalien M1-päästöluokituksen.

Hammaslastat
Hammaslastat
PakkauskokoEAN-koodi
15 l / 19 kg 6411511375152
Alustan kosteus

betoni: max. 3,0 p-% tai 80 % RH
puu: 8–12 %

Avoin aika

n. 20 min (+20 °C, 50 % RH)

Käyttölämpötila

+18–25 °C

Pakkauskoot

15 l

Riittoisuus

1,7 m²/l

Tiheys/ominaispaino

n. 1,3 kg/l

Tyyppi/sideaine

PVAc

Varastointi

Avaamattomana yli +1 °C lämpötilassa 18 kuukautta. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä.

pakkasenkestävyys

Jäätyvää (liimasauma kylmänkestävä)

Käyttöohje

Kiinnitysalustana voi olla teräshierretty betoni, vaneri, lastulevy, korkkilevy tai puulattia. Kiinnitysalustan tulee olla kuiva, kiinteä, tasainen ja puhdas pölystä ja muista tartuntaa heikentävistä tekijöistä. Tasoita betonialusta tarvittaessa Kiilto Oy:n valmistamalla, mosaiikkiparketin alustaksi soveltuvalla tasoitteella.

Kiinnitettäessä tulee olla huoneen normaali käyttölämpötila ja kosteus. Anna sekä parketin, että liiman tasaantua normaaliin lämpötilaan ja kosteuteen. Levitä liima alustaan hammastetulla lastalla tasaisena kerroksena niin suurelle alueelle kerrallaan kuin parkettia ehditään kiinnittää liimapinnan ollessa tuore. Lado parketti kiinni alustaan. Tarkista, että liima ”kastelee” kunnolla parketin taustan. Kiinteiden rakenteiden kuten seinän ja parketin väliin on jätettävä 10–15 mm liikkumisvara. Parketin hionnan suosittelemme suoritettavaksi aikaisintaan 3–6 vrk kuluttua.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

M1-sisäilmaluokitus
LEED
Avainlippu