Kuituvahvistettu, matala-alkalinen, nopeasti kovettuva pumpputasoite lujuutta vaativiin uudis- ja remonttikohteisiin. Soveltuu myös esim. epoksi- tai PU- pinnoitteiden alustaksi.

Edut ja ominaisuudet

  • pumpattava
  • kuituvahvistettu
  • nopeasti kävelykuiva ja pinnoitettava
  • luja alusta lähes kaikille lattiamateriaaleille 

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Kiilto Pro Plan Fiber on nopeasti kuivuva, itsestään siliävä, kuituvahvistettu pumpputasoite sisätilojen tasoituksiin ja oikaisuihin. Soveltuu myös käsilevitykseen.

Tuote soveltuu uudisrakentamiseen sekä asuntojen, toimistojen ja julkistentilojen remontointiin. Tuotetta käytetään niin tasoituksiin kuin kallistustenkin tekoon sisätiloissa betonin, kevytbetonin, keramiikan/luonnonkiven, lastulevyn ja puulattioiden päällä.

Kiilto Pro Plan Fiberia voidaan käyttää alustassa kiinni olevissa sekä alustasta irti olevissa (kelluvissa) rakenteissa. Sitä voidaan lisäksi käyttää sähkö- ja vesitoimisen lattialämmityksen kanssa.

Tasoite tulee pinnoittaa/päällystää soveltuvalla tuotteella esim. keraamisella laatalla, laminaatilla, parketilla, muovimatolla, PU- tai epoksipinnoitteella. Kuormitus ei saa ylittää kevyttä teollista kuormitusta.

Matala-alkalinen tasoitekerros suojaa liimaa ja muovipäällystettä betonin alkalisen kosteuden aiheuttamilta vaurioilta. Tutkimuksissa on osoitettu 5 mm tasoitekerroksen suojaava vaikutus

PakkauskokoEAN-koodi
25 kg 6411515507252
Alustan kosteus

Betoni < 90 % RH

Kerrosvahvuus

3-50 mm*

*ohuimmilla kerrosvahvuuksilla huomioitava
tuotteen leviävyysominaisuudet

Kulutuskesto

RWFC 550
RWA 100
(EN 13813)

Kutistuma

< 0,03 %

Kävelynkestävä

1 - 3 tuntia

Käyttölämpötila

+10 - 25 °C (valmiin massan)

Käyttöolosuhteet

Alustan ja tilan lämpötila 10 - 25 °C

Luokitukset ja sertifioinnit

CT-C30-F7 (EN 13813), M1

Paloluokka

A1

Pinnoituskuiva

3-30 mm päällystettävissä 1-3 vrk kuluttua
tasoitekerroksen paksuudesta ja
kuivumisolosuhteista riippuen. (+23 °C, 50%
RH)
Yli 30mm tasoitekerros, alustan kosteus sekä
viileät ja/tai kosteat olosuhteet hidastavat
kuivumista.

Päällystettävyyden osalta noudatettava RYL:n
ja päällystemateriaalivalmistajien ohjeita.

Puristuslujuus

C30 (C > 30 MPa) EN13813

Riittoisuus

n. 1,7 kg jauhetta/m²/mm

Sekoitussuhde

5,0-5,25 litraa / 25 kg jauhetta (veden tarve 20-21 %)

Taivutuslujuus

F7 (F > 7 MPa) EN 13813

Tartuntalujuus

> 2 MPa

Tyyppi/sideaine

muovi-sementti-kvartsiperustainen jauhe

Työskentelyaika

Valmiiksi sekoitettu massa käytettävä 20 min
kuluessa sekoituksesta.

Varastointi

Avaamattomana kuivassa tilassa 6 kuukautta.

pH

≤ 11

Käyttöohje

Alustaan kiinnittyvä lattiarakenne:
Varmista, että alusta on soveltuva tuotteen alustaksi esim. riittävän luja betoni. Alustan on oltava puhdas, kuiva, halkeilematon, pinnoittamaton, öljytön, rasvaton eikä siinä saa olla muita aineita (kuten sementtiliimaa), jotka voivat heikentää kiinnittymistä ja lopputulosta. Sileitä ja tiiviitä pintoja on tarvittaessa hiottava mekaanisesti tai jyrsittävä kiinnittymisen varmistamiseksi. Normaalin kulutuksen kohteissa alustan dokumentoitu tartuntalujuus on oltava vähintään 1,0 MPa.

Kerrospaksuudet:
Betonille: 3-50 mm
Kevytbetonille: 6-20 mm
Keramiikalle/luonnonkivelle: 3-50 mm
Lastulevylle: 15-50 mm*
Puulattialle: 15-50 mm*

*Lastulevyn paksuus tulee olla vähintään 22mm. Lattialevyn/rakenteen tulee olla riittävän jäykkä. Puulattialle ja lastulevylle tasoitettaessa minimipaksuus on 15mm ja tasoitekerros vahvistetaan lasikuituverkolla, joka asennetaan vähintään 50mm limityksellä ja kiinnitetään alustaan niiteillä.

Alustan liikuntasaumat:
Massaan tehdään mahdolliset liikuntasaumat koko levityspaksuudelle alustaan asti. Ne sijoitetaan samaan kohtaan alustan liikuntasaumojen kanssa. Sauman leveyden on oltava 10–15 mm. Myös vaihtoehtoisia ratkaisuja voi olla.

Kelluva lattiarakenne:
Kerroksen kokonaispaksuuden on aina oltava vähintään 30 mm ja tasoitteen kanssa on aina käytettävä teräsverkkoa (Ø väh. 3mm, 50 x 100 mm) tai Kiilto lasikuituverkkoa. Vahvikeverkko asennetaan vähintään 50 mm:n limityksellä. Tasoite erotetaan alustasta tarvittaessa esim. valusuojakankaalla. Laajemmat pinnat on jaettava pienempiin
rajattuihin osiin.

Kelluvan tasoitelaatan alustan tulee olla riittävän tasainen. Tarvittaessa alusta oikaistaan ennen pumppausta hiomalla tai tasoittamalla. Halkeamien vähentämiseksi tasoite voidaan käsitellä Kiilto Pro 704 BSP Jälkihoitoaineella. Tämä voi olla tarpeen etenkin jos sisäilma on hyvin kuivaa ja tasoitepinta on pinnoittamatta useia kuukausia.

Esivalmistelut:
Lämpötila on tärkeä onnistuneen lopputuloksen kannalta. Alustan lämpötila minimissään +10 °C. Lämpötilaa on tarkkailtava ja se on varmistettava hyvissä ajoin ennen pohjustusta. Korkeampi lämpötila on eduksi niin laadun kuin kuivumisajankin kannalta, mutta se ei saa ylittää +25 °C asennuksen tai tasoitteen kuivumisen aikana.

Pohjustus:
Pohjusta alustaan kiinnittyvä rakenne aina Kiilto Pro Primer 001 tai Kiilto Pro Start Primer -pohjusteella tuote-esitteen ohjeiden mukaan. Pohjuste levitetään vähintään tunti ennen tasoitusta ja sen pitää antaa kuivua ennen tasoitteen levitystä. Pohjuste ei saa kuivua yli 3 päivää, sillä rakennuspöly ja muut epäpuhtaudet voivat tarttua pohjusteeseen ja heikentää tasoitteen kiinnittymistä. Huom.
Jos pohjuste levitetään alustaan ruiskuttamalla, tulee pohjuste työstää alustaan aina harjalla. Imemättömät alustat on tarvittaessa karhennettava ja pohjusteena tulee käyttää Kiilto Pro Fix Primeria. Tarvittaessa ota yhteyttä Kiillon pumpputasoitteiden yhteyshenkilöön.

Sekoitus:
Tasoitteen tulee olla tasalaatuista, juoksevaa ja paakutonta. Haluttaessa tuotteesta jäykempää (kaatojen teko) voidaan vesimäärää vähentää. Veden lämpötila: +5...+20°C.

Käyttö:
Kiilto Pro Plan Fiberia pumpataan suoraan pumppuautosta raitoina alustalle. Uusi raita lisätään aina vanhalle raidalle mahdollisimman pian, jotta massa sulautuu yhteen tasaiseksi ja sileäksi kerrokseksi. Kerralla levitettävän kaistan leveys saa olla enintään noin 10 metriä. Isommat tilat on jaettava pienempiin osiin. Varmista, että kaivot ja muut läpiviennit on tiivistetty huolellisesti ennen tasoitteen levittämistä, jotta poistoputket eivät tukkeudu eikä tuote valu muille pinnoille.

Työstä tasoite hammaslastalla tai vastaavalla työkalulla, jotta tulos on mahdollisimman sileä. Monen kerroksen tasoituksessa pohjustus tehdään aina kerrosten välissä. Ensimmäisen tasoite kerroksen tulee kuivua vähintään 24 tuntia ennen pohjustusta. Tarkista ja varmista, että pinta on niin kuiva, että alusta imee pohjusteen itseensä. Sekoitussuhde uuden tasoitteen pohjustuksessa: Kiilto Pro Primer 001 sekoitetaan 3-10 osaan vettä kuivumisolosuhteista ja alustan imukyvystä riippuen. Pohjustetaan kahteen kertaan, jos käytetään yli 7 osaa vettä. Erittäin huokoiselle betonille ja kevytbetonille tehdään pohjustus kahteen kertaan [1:5 (1.krt), 1:3 (2.krt)].

Puoliksi kovettunutta tasoitetta voi helposti muovata tai leikata. Älä odota mahdollisten tasausten tekemistä liian pitkään.

Kuivuminen:
Tuotteen kuivumisaikaan vaikuttavat alustan kosteus, kerrospaksuus, alustan ja ilman lämpötila sekä suhteellinen ilmankosteus. Hyvä ilmanvaihto tehostaa kuivumista.
Tuotteen kuivumisominaisuuksista saa tarvittaessa lisätietoa Kiillon pumpputasoitteiden yhteyshenkilöltä.

Tuotteen voi levittää betonille, jonka RH on 90 %.
Huom. Tasoite ei kestä alustan kuivumisesta syntyvää kutistumista tai muodonmuutosta.

Ennen pintamateriaalin asentamista on aina varmistettava, että alustan rakenne on riittävän kuiva. Mainitut kuivumisajat edellyttävät kuivaa alustaa, hyviä kuivumisolosuhteita (noin +20 °C, RH 50 %) ja hyvää ilmanvaihtoa. Kiinnitä erityistä huomiota lattian kosteuteen kosteusarkojen lattiamateriaalien kanssa.

Jotta tasoite ei kuivu liian nopeasti ja siihen ei synny halkeamia, levitettyä tasoitetta ei saa altistaa vedolle, korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle ensimmäisen 3 vuorokauden aikana levityksen jälkeen.

Lattialämmitys voidaan kytkeä päälle tasoitteen kuivuttua vähintään 28 vuorokautta. Tarkemmin säädettävässä vesikiertoisessa lattialämmityksessä lämpötilaa voidaan alkaa nostamaan hitaasti kahden viikon jälkeen. Ensin lämpötila nostetaan 15 asteeseen tai lattian nykyiseen lämpötilaan, jos se on korkeampi. Tämän jälkeen lattian lämpötilaa voidaan nostaa 2 asteella joka kolmas päivä. Jos huoneen lämpötila on merkittävästi alempi kuin
tasoitteen lämpötila tulee lattian lämpötilaa nostaa hitaammin.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet
poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.