Kiilto Pro Pack Eco 2805
EVAC-liima

Kiilto Pro Pack Eco 2805 on EVAC-pohjainen kansitusliima graafiseen teollisuuteen.

Edut ja ominaisuudet

  • Uusiutuvista raaka-aineista valmistettu*
  • Hyvä adheesio useisiin muoveihin (mm. PVC)

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

* Kiilto Pro Pack Eco 2805 on valmistettu uusiutuvista raaka-aineista. Uusiutuvat raaka-aineet perustuvat massatasapainolaskentaan.

Kiilto Pro Pack Eco 2805 on nopeasti sitova matalaviskoottinen EVAc-dispersioliima, joka soveltuu graafisen teollisuuden kansitusliimaksi. Liimaa voidaan käyttää kansitettaessa mm. kluutti-, PVC- ja laminaattipintaisia kansia. Liiman peseytyvyys on hyvä.

PakkauskokoTuotekoodi
Kiilto Pro Pack Eco 2805 100 kg T4508.100
Kiilto Pro Pack Eco 2805 cont T4508.994
GREEN CONTENT, uusiutuvien ja kierrätettyjen raaka-aineiden osuus

39%*

Tyyppi/sideaine

EVAC

Tiheys/ominaispaino

1,05 kg/dm³

pH

5

Viskositeetti

2 800 mPas (Brookfield RVT, 3/20, 20°C)

Käyttölämpötila

+18...+25 °C

Varastointi

Avaamattomana +20 °C lämpötilassa 12 kuukautta. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä.

Käyttöohje

Työkalut ja levityslaitteet puhdistetaan ennen liiman kuivumista vedellä. Kuivunut liima poistetaan ksyleenillä.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

Nordic Ecolabel
Avainlippu
GREEN CONTENT 39%*