Kiilto Pro Pack Eco 2800
EVAC-liima

Kiilto Pro Pack Eco 2800 on EVAC-pohjainen dispersioliima paperin ja kartongin laminointiin.

Edut ja ominaisuudet

  • Uusiutuvista raaka-aineista valmistettu*
  • Monikäyttöinen laminointiliima
  • Hyvät telaominaisuudet

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

* Kiilto Pro Pack Eco 2800 on valmistettu uusiutuvista raaka-aineista. Uusiutuvat raaka-aineet perustuvat massatasapainolaskentaan.

Kiilto Pro Pack Eco 2800 on nopeasti sitova EVAC-dispersioliima, joka soveltuu erilaisiin laminointiliimauksiin.

PakkauskokoTuotekoodi
Kiilto Pro Pack Eco 2800 kontti T4507.992
GREEN CONTENT, uusiutuvien ja kierrätettyjen raaka-aineiden osuus

43%*

Tyyppi/sideaine

EVAC

Tiheys/ominaispaino

1,05 kg/dm³ (20°C)

pH

7

Viskositeetti

2 300 mPas (Brookfield RVT, 3/20, 20°C)

Käyttölämpötila

+18...+25 °C

Varastointi

Avaamattomana +20 °C lämpötilassa 12 kuukautta. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä.

Käyttöohje

Työkalut ja levityslaitteet puhdistetaan ennen liiman kuivumista vedellä. Kuivunut liima poistetaan ksyleenillä.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

Elintarvikekontaktimateriaalihyväksyntä
Nordic Ecolabel
Avainlippu
GREEN CONTENT 43%*