Kiilto Pro Pack Eco 2085
EVAC-liima

Kiilto Pro Pack Eco 2085 on EVAC-pohjainen dispersioliima pakkausteollisuuteen.

Edut ja ominaisuudet

  • Uusiutuvista raaka-aineista valmistettu*
  • Soveltuu elintarvikepakkauskäyttöön
  • Hyvä adheesio useisiin muoveihin

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

* Kiilto Pro Pack Eco 2085 on valmistettu uusiutuvista raaka-aineista. Uusiutuvat raaka-aineet perustuvat massatasapainolaskentaan.

Kiilto Pro Pack Eco 2085 on erittäin nopeasti sitova pakkausteollisuuden liima, joka soveltuu esimerkiksi koteloiden muodostukseen ja suljentaan sekä aaltopahvilaatikoiden, kartonkikoteloiden ja paperipussien sivuliimaukseen.
Kiilto Pro Pack Eco 2085 on hyvät tartuntaominaisuudet, joten se soveltuu myös muovien (esim. koronakäsitelty PE) liimaamiseen kartonkipinnoille.

Liimassa käytetyt raaka- aineet soveltuvat elintarvikepakkauskäyttöön FDA 175.105 sekä (EU) 10/2011 muoviasetuksen mukaan. Tarkemmat tiedot vaatimustenmukaisuusilmoituksesta.

PakkauskokoTuotekoodi
Kiilto Pro Pack Eco 2085 IBC cont T4504.994
Kiilto Pro Pack Eco 2085 15 kg T4504.015
GREEN CONTENT, uusiutuvien ja kierrätettyjen raaka-aineiden osuus

41%*

Tyyppi/sideaine

EVAC

Tiheys/ominaispaino

1,05 kg/dm³

pH

5

Viskositeetti

950 mPas (Brookfield RVT, 3/20, 20°C)

Käyttölämpötila

+18...+25 °C

Varastointi

Avaamattomana +20 °C lämpötilassa 12 kuukautta. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä.

Käyttöohje

Työkalut ja levityslaitteet puhdistetaan ennen liiman kuivumista vedellä. Kuivunut liima poistetaan ksyleenillä.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

Elintarvikekontaktimateriaalihyväksyntä
Nordic Ecolabel
Avainlippu
GREEN CONTENT 41%*