Kiilto Pro Grip
Tarraliima

Telalevitteinen tarraliima kaikkien irtoasennettavien päällysteiden tarrakiinnitykseen. Tarroittuu nopeasti ja muodostaa pysyvän tarrapinnan. Kiilto Pro Grip Tarraliimalla kiinnitetty päällyste on myöhemmin irrotettavissa ja tartunta-aine voidaan poistaa pesemällä. 2-etyyliheksanolivapaa. Soveltuu myös lattialämmityskohteisiin.

Edut ja ominaisuudet

  • käyttövalmis ja telattava tarraliima
  • irtoasennettavien päällysteiden kiinnitykseen
  • nopeasti tarroittuva
  • pysyvä tarrapinta
  • erittäin riittoisa 6–12 m²/l
  • 2-etyyliheksanolivapaa

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Soveltuu kaikkien irtoasennettaviksi tarkoitettujen tekstiili- ja muovipäällysteiden sekä laattojen tarramaiseen kiinnittämiseen kuivissa sisätiloissa.

PakkauskokoEAN-koodi
5 l 6411513793053
10 l 6411513793107
Alustan kosteus

betoni: max. 3,5 p-% tai 85 % RH

Käyttölämpötila

+ 18–25 °C

Pakkauskoot

5 l, 10 l

Riittoisuus

Lyhytnukkainen tela: 6–10 m²/l
Sileä teräslasta: 8–12 m²/l

Tiheys/ominaispaino

1,0 kg/l

Tyyppi/sideaine

Akrylaattisekapolymeeri

Työskentelyaika

Tarroittumisen jälkeen pysyy tarramaisena.

Varastointi

Avaamattomana yli +1 °C lämpötilassa 1 vuosi. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä.

Käyttöohje

Kiinnitysalustana toimii tasainen, kuiva ja pölytön tasoitepinta sekä rakennuslevy tai vanha pinnoite. Suosittelemme betonialustan tasoittamista Kiillon matala-alkalisella päällysteen alustaksi soveltuvalla lattiatasoitteella. Matala-alkalinen tasoite pienentää riskiä, että liiallinen alkalinen kosteus aiheuttaisi vaurioita päällysteeseen tai liimaan. Vanhan pinnoitteen tulee olla hyvin kiinni alustassaan, mahdolliset pinnoitteessa käytetyt vahat on poistettava ja pinnoitteen soveltuvuus liimausalustaksi on varmistettava.

Kiilto Pro Grip levitetään alustalle lyhytnukkaisella telalla. Levitykseen voidaan käyttää myös teräslastaa. Liiman tarramaisuus riippuu alustan imukyvystä sekä liiman määrästä. Päällysteen asentaminen aloitetaan valmistajan ohjeiden mukaan liiman kuivuttua tarramaiseksi. Tarroittumisaika olosuhteista riippuen 20-45 min. Mattomaiset päällysteet asennetaan kuten normaalissa alustaan liimauksessa, mutta liiman annetaan tarroittua. Asennettaessa on noudatettava päällysteenvalmistajan ohjeita oikeasta liimamäärästä.

Tarraliima voidaan pestä levittämällä emäksinen pesuaine, esim. vedellä laimennettu Kiilto Maalarinpesu (1 osa Maalarinpesua ja 5 osaa vettä), liiman päälle. Pesuaineen annetaan vaikuttaa, pehmennyt liima poistetaan käsin tai koneellisesti ja pinta huuhdellaan puhtaalla vedellä. Imukykyiset alustat kuten tasoite tai rakennuslevy voivat vaurioitua pesun yhteydessä. Vanhojen päällysteiden päältä pois pestäessä on varmistettava, että vanha pinnoite kestää emäksistä pesuainetta.

Huokoiset alustat voidaan pohjustaa ohennetulla Kiilto Start primerilla (1 osa Start Primeria ja 4 osaa vettä).

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

M1-sisäilmaluokitus
LEED
Avainlippu
Nordic Ecolabel