Kiilto KL
Kuitulaasti 3–15 (30) mm

Kuituvahvisteinen märkätila- ja oikaisutasoite kiviaineisille seinäpinnoille sisällä ja ulkona. Soveltuu verkotukseen ja pinnoitettuna sokkeleihin ja ulkoseiniin. Osittain tasoittamisessa 3–30 mm, ylitasoituksissa 3–15 mm. Sementtisideaineinen.

Edut ja ominaisuudet

  • kuituvahvisteinen, ruiskutettavissa
  • kiviseinien verkottamiset, sokkelin tasoitukset
  • riittoisuus 1,5 kg/m²/mm
  • päällystettävissä 1–3 vrk
  • sisätilat, pinnoitettuna myös ulos

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Kiilto KL on oikaisutasoite kiviaineisille seinäpinnoille. Tasoitetta voidaan käyttää sekä vedeneristettävien ja laatoitettavien seinien oikaisuun että harkkoseinien verkottamiseen. Pinnoitettuna sitä voidaan käyttää myös ulkoseinissä ja sokkeleissa.

PakkauskokoEAN-koodi
20 kg 6411512299204
Alustan kosteus

betoni < 90 % RH

Kerrosvahvuus

Ylitasoituksissa 3–15 mm, osittain tasoitus 3–30 mm

Kovettumisnopeus

n. 1–3 vrk (+18 °C). (riippuen kerrospaksuudesta ja olosuhteista)

Käyttöolosuhteet

suositus: +18–20 °C, alin käyttölämpötila +5 °C

Max. Raekoko

1,5 mm

Pakkauskoot

20 kg, säkki

Puristuslujuus

luokka CSIV (EN 998-1)

Riittoisuus

1 mm kerros/m² kuiva-ainetta painaa n. 1,5 kg

Sekoitussuhde

4,2–4,8 l vettä 20 kg tasoitetta

Tartuntalujuus

> 0,5 MPa (EN 998-1)

Tyyppi/sideaine

Polymeeri-sementti-hiekkapohjainen jauhe

Työskentelyaika

n. 2–3 tuntia ( +18 °C )

Varastointi

Avaamattomana kuivassa tilassa 1 vuosi

Värit

Harmaa

Käyttöohje

Tasoitettavien pintojen tulee olla riittävän lujat, puhtaat ja pölyttömät. Sisätiloissa kuivat huokoiset pinnat kostutetaan vedellä ennen tasoittamista, tai käsitellään Kiilto Pro Start Primer tai Kiilto PrimerOne tartuntapohjuste:vesi-seoksella (1:4). Uutta kerrosta vedettäessä on edellisen kerroksen oltava riittävästi kovettunut. Lisäksi pinta tulee tarvittaessa hioa ja puhdistaa huolellisesti ennen uuden tasoitekerroksen levittämistä. Ulkona on vältettävä suoraa auringonpaistetta ja tuulisia olosuhteita.

Kiilto KL sirotellaan hitaasti, jatkuvasti sekoittaen viileään (+18–20 °C) puhtaaseen veteen, kunnes muodostuu tasainen massa. Valmiin massan annetaan seistä 10–15 minuuttia, jonka jälkeen sekoitetaan vielä kerran. Kiilto KL levitetään ruiskuttamalla tai käsin voimakkaasti alustaan painaen. Ruiskutettu pinta voidaan oikaista esimerkiksi teräslastalla. Pinta voidaan hiertää.
Verkotettaessa Kiilto Rappausverkko painetaan tuoreeseen laastikerrokseen ja pinta tasataan teräslastalla niin, että verkko on mahdollisimman hyvin laastikerroksen keskellä. Edellisen kerroksen kovetuttua levitetään toinen kerros. Kuivissa olosuhteissa laastipinnan kovettumista voidaan tehostaa sumuttamalla sitä vedellä.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

M1-sisäilmaluokitus
CE-merkki
LEED
Avainlippu