Biohajoava sulateliima, jota voidaan käyttää kuten tavallista sulateliimaa. Mahdollistaa pakkauksen täydellisen kompostoituvuuden. Suunniteltu erilaisiin pakkausteollisuuden ja kertakäyttötuotteiden liimaus- ja laminointisovelluksiin.

Edut ja ominaisuudet

  • Biohajoava sulateliima
  • Suutin- ja telalevitykseen

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Kiilto Biomelt on biohajoava sulateliima, joka biohajoaa täysin standardin ISO-14855 mukaisesti. Biomelt soveltuu paperin, aaltopahvin ja kartongin liimaamiseen pakkausteollisuuden sovelluksissa.

Värit

Läpikuultavan kellertävä

Pehmenemispiste

82 °C (DIN 52011)

Viskositeetti

2000-3000 mPas

Avoin aika

Lyhyt

Käyttölämpötila

150-180 °C

Käyttöohje

Levitysmenetelmänä voidaan käyttää suutin- tai telalevitystä.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen.

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

Avainlippu