Kiilto 60 Plus
Pikalattiamassa 10–200 mm

Nopeasti lujittuva ja kuivuva lattiamassa valuihin, täyttöihin ja kallistusten tekoon sisätiloissa. Noin 11 l/säkki valmista massaa. Matala-alkalinen, sementtisideaineinen.

Edut ja ominaisuudet

  • nopea, valmis pinta vedeneristeelle, puristuslujuus > 30 MPa
  • uivat valut, täytöt, kallistukset, lattialämmityslattiat
  • riittoisuus 1,9 kg/m²/mm
  • kävelynkestävä 1–2 h
  • päällystettävissä 16 h
  • sisätilat

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Erikoissementtiperustainen nopeasti lujittuva ja kuivuva lattiamassa valuihin, täyttöihin ja kallistusten tekoon 10-200 mm:n kerroksena sisätiloissa. Huolellisesti hierretty pinta on vedeneristyskelpoinen. Lattiapinnan viimeistelyyn ennen pinnoitteen kiinnitystä soveltuvat käytettäväksi Kiilto lattiatasoitteet. Betonialustan tulee olla SisäRYL 2013:n ja BY 45:n mukainen.

1. Alustassaan kiinni oleva valu/luja betonialusta: Aluslattian on oltava puhdas, kiinteä ja luja. Ns. sementtiliima, maaliroiskeet, liimajäänteet ym. epäpuhtaudet poistetaan ja lattia harjataan tai imuroidaan huolellisesti. Betonialustan ja Pikalattiamassan välinen tartunta varmistetaan harjaamalla tartuntakerros lattiaan ennen lattiamassan levittämistä. Tartuntakerros koostuu Kiilto 60 Plussan (20 kg), Kiilto Fixbinderin (1 l) ja veden (1,5 l) seoksesta. Kiilto 60 Plus hierretään tuoreen tartuntakerroksen päälle.

2. Uiva rakenne/heikko betonialusta ja erilaiset rakennuslevyalustat:
Valu erotetaan aluslattiasta esim. Kiilto Valusuojakankaalla tai rakennuspaperilla. Valu irrotetaan seinistä ja läpivienneistä erotuskaistaleilla/joustavalla massalla. Valun vahvuuden tulee olla vähintään 50 mm paksu raudoitettu rakenne (esim. # 150 Ø 5). Lattialämmityslattioissa kiinnitetään lattialämmityskaapelit/-putket raudoitusverkkoon.

PakkauskokoEAN-koodi
20 kg 6411512023205
Alustan kosteus

betoni < 90 % RH

Kerrosvahvuus

10–200 mm

Kutistuma

Kutistuma;< 0,5 ‰ (+23 ºC, 50 % RH )

Kävelynkestävä

1–2 tuntia

Käyttölämpötila

suositus +18–20 °C, minimi +10 °C

Luokitukset ja sertifioinnit

CT-C30-F5 (EN13813), M1

Max. Raekoko

n. 3 mm

Pakkauskoot

20 kg säkki

Paloluokka

A2fl-s1

Pinnoituskuiva

n. 16 h

Puristuslujuus

C30 (> 30 MPa), EN 13813

Riittoisuus

1 mm kerros/m² kuiva-ainetta painaa n. 1,9 kg (säkillisestä saadaan n. 11 litraa tasoitetta )

Sekoitussuhde

1,6–1,8 litraa vettä / 20 kg säkki

Taivutuslujuus

F5 (> 5 MPa), EN 13813

Tartuntalujuus

> 1 MPa, EN 13813

Tyyppi/sideaine

muovi-sementti-kvartsiperustainen jauhe

Työskentelyaika

n. 30 minuuttia

Varastointi

Avaamattomana kuivassa tilassa 6 kuukautta.

pH

< 11 (matala-alkalinen)

Käyttöohje

Kiilto 60 Plus sirotellaan viileään (+10–20 °C) puhtaaseen veteen porakonevispilällä sekoittaen, kunnes muodostuu tasainen maakostea massa. Levitys aloitetaan välittömästi. Sekoitus voidaan tehdä myös esim. betonimyllyllä (sekoitusaika n. 3 minuuttia).

Kiilto 60 Plus levitetään oikolaudalla ja/tai leveällä teräslastalla tasaisena kerroksena. Pinta hierretään teräslastalla. Valukerroksen on oltava kuiva ennen pinnan viimeistelyä lattiatasoitteella. Kuivumista ei saa nopeuttaa esim. lämmön tai tuuletuksen avulla. Liian nopea kuivuminen voi aiheuttaa halkeamia.

Mikäli huoneessa on normaalia korkeampi lämpötila tai hyvin alhainen suhteellinen kosteus tai jos aurinko pääsee suoraan lämmittämään valun pintaa, on lattia syytä peittää suojapeitteellä tai käsitellä soveltuvalla jälkihoitoaineella heti kun sen päällä voidaan kävellä. Lattia tulee päällystää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa lattiamassan kovettumisen ja kuivumisen jälkeen, jolloin vältetään pinnan ”ylikuivuminen” ja poistetaan valun halkeilu- ja irtoamisvaara. Mikäli lattian pinnoitus tapahtuu yli kahden viikon kuluttua tasoittamisesta, käsitellään tasoitepinta jälkihoitoaineella tai peitetään muovilla viimeistään valua seuraavana päivänä.

Vedeneriste / lattiapäällyste voidaan asentaa 16 tunnin kuluttua massan levittämisestä, Keramix vedeneriste voidaan levittää jo 4 tunnin kuluttua hyvissä kuivumisolosuhteissa (20 ºC, 50 % RH). Lattiamassa saavuttaa nopeasti hyvän pintalujuuden ja sitoo kemiallisesti ohjeiden mukaisen vesimäärän. Alustan suuri kosteuspitoisuus ja huonot kuivumisolosuhteet pidentävät kuivumisaikaa. Lattiapäällysteen asennuksessa tulee noudattaa RYL:n ja pinnoitevalmistajan edellyttämiä pohjan kosteuden ohjearvoja.
Päällystettävyyden arviointi on tehtävä koko rakenne huomioiden.

Laaja-alaisissa valuissa tulee huomioida liikuntasaumojen tarve.

Pintaa ei suositella maalattavaksi.

Ei kohteisiin, joihin asennetaan alustaansa liimattava parketti.

Vedeneristettäviin tiloihin, kuten esim. kylpyhuoneiden lattiat, valu tehdään vedeneristeen alapuolelle.

Ei sovellu kohteisiin, jotka ovat jatkuvasti veden alla, esim. uima-altaat.

Huom! Suositusvesimäärän ylittäminen hidastaa kuivumista ja heikentää lujuutta sekä saattaa aiheuttaa lajittumista ja halkeilua.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.