Käyttöala

1- ja 2-komponenttiliimalaitteistojen voiteluöljy Kestopur Voiteluöljy voitelee polyuretaaniliimalaitteistojen mäntäpumpun männän-varret sekä ko. laitteistojen neulaventtiilit. Lisäksi Kestopur Voiteluöljyä voidaan käyttää liimanlevityssuutinten säilytysöljynä. Öljyn taitekerroin on 1,496 - 1,502.

PakkauskokoTuotekoodi
Kestopur Voiteluöljy 5 l T2303.005
olomuoto

vaaleankeltainen neste

Tiheys/ominaispaino

1,04 - 1,07 kg/dm³

Viskositeetti

100 mPas (20ºC)

Pakkauskoot

5 l

Riittoisuus

Laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti

Varastointi

Avaamattomana (+10 - +25) °C lämpötilassa 6 kuukautta

Käyttöohje

laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

Avainlippu