Kestopur PL 3-10
2-komponenttinen liuotinvapaa pu-liima

Kestopur PL 3-10 on 2-komponenttinen polyuretaaniliima metallien, puun, eristemateriaalien ja kuitukomposiitin liimaukseen kerroslevyrakenteissa laivateollisuudessa.

Edut ja ominaisuudet

  • Ei sisällä liuottimia
  • Luja, kestävä
  • Soveltuu koneelliseen levitykseen

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Kestopur PL 3-10 2-komponenttinen polyuretaaniliima soveltuu koneelliseen levitykseen. Kovetteena käytetään Kestopur 200/S kovetetta. Kestopur PL-liimoilla on laivateollisuuden IMO Resolution FTPC Part 5-paloluokitus sekä MED-sertifikaatti (ns. Ruorimerkki). Kestopur PL 3-10 liimaa käytetään mm. puun, metallien, eristemateriaalien, PVC:n, betonin ja lasin sekä lasikuidun kiinnitykseen.

PakkauskokoTuotekoodi
Kestopur PL 3-10 kontti T1436.992
GREEN CONTENT, uusiutuvien ja kierrätettyjen raaka-aineiden osuus

30 %

Tyyppi/sideaine

Polyuretaani

Tiheys/ominaispaino

Hartsi: n. 1.60 kg/dm³, kovete: n. 1.20 kg/dm³

Leikkauslujuus

RST 7 N/mm², punapyökki;15 N/mm², käsittelemätön alumiini 7 N/mm²
(28 d 23 °C, 50 % RH)

Murtolujuus

7 N/mm² (DIN 53504)

Murtovenymä

15 % (DIN 53504)

Kovuus

Shore D 65

Sekoitussuhde

4.5 paino-osaa Kestopur PL 3-10 -hartsia +
1 paino-osa Kestopur 200/S kovetetta

Viskositeetti

Hartsi: n.17 000 mPas, kovete: n. 200 mPas

Seosviskositeetti

n. 7 000 mPas (Brookfield RVT, 20°C)

seoksen väri

Beige

Purkkiaika

2 min (20°C, 50 % RH)

Avoin aika

max. 3 min sekoituksesta / 20° C

Liiman levitysmäärä

200-600 g/m² materiaalista riippuen

Puristusaika

väh. 15 min / 20°C

Varastointi

Avaamattomana (+10 -+25 )°C lämpötilassa kontissa (1000 l) 6 kuukautta, pienemmissä astioissa 12 kuukautta. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä.

Käyttöohje

Liimattavien pintojen tulee olla puhtaat ja kuivat. Puhdista liimattavat pinnat hapet- tumista, rasvasta ym. liasta Kiilto Cleaner 303:lla ja/tai hiomalla. Huolellisesti puhdistettu pinta voidaan karhentaa tarttuvuuden parantamiseksi. Hiontapoly on poistettava huolellisesti ennen liimausta. Sekoita Kestopur PL 3-10 -hartsi ja lisää siihen kovete huolellisesti sekoittaen. Levitä liima telalla, lastalla tai muulla levityslaitteella toiseen tai molempiin liimattaviin pintoihin. Poista tuoreet liimatahrat kuivalla rievulla ja puhdista pinnat Kiilto Cleaner 302:lla, asetonilla tai ksyleenillä. Kovettunut liima voidaan poistaa ainoastaan mekaanisesti. Suosittelemme liimausta tehtäväksi huoneenlämpötilassa. Liimaus voidaan tehdä myös kylmemmässä (jopa +5…+10 °C), mutta tällöin kovettuminen hidastuu oleellisesti ja levitettävyys heikkenee.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.