Kestopur A2S 125
2-komponenttinen liuotinvapaa pu-liima

Kestopur A2S 125 on 2-komponenttinen vaahtoava liuotinvapaa polyuretaaniliima kerroslevyjenvalmistukseen.

Edut ja ominaisuudet

  • Matala lämpöarvo
  • Soveltuu erinomaisesti automaattiseen raitalevitykseen  

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Liiman vaahtoamisominaisuus on kehitetty erityisesti kivi- ja lasivillan liimaukseen. Soveltuvat materiaalit ovat mm. metallit, eristemateriaalit ja kuitukomposiitti. Kestopur A2S 125 käytetään yhdessä Kestopur 200/S –koveteen kanssa. Liima soveltuu EN 13501 A2-luokiteltujen kerroslevyelementtien valmistukseen jatkuvatoimisilla puristinlinjoilla, joissa on automaattinen 2-komponenttiliimojen levityslaitteisto.

PakkauskokoTuotekoodi
Kestopur A2S 125 Schütz cont T2376.996
GREEN CONTENT, uusiutuvien ja kierrätettyjen raaka-aineiden osuus

30%

Tyyppi/sideaine

Polyuretaani

Tiheys/ominaispaino

Hartsi: 1,6±0,05 kg/dm³, Kovete: 1,23±0,03 kg/dm³

Leikkauslujuus

≥ 7 N/mm2 (epoksipinnoitettu teräs, 28 d 23°C, 50 % RH)

Sekoitussuhde

5 paino-osaa Kestopur A2S 125 –hartsia +
1 paino-osa Kestopur 200/S -kovetetta

Viskositeetti

Hartsi 22 500 ± 7 500 mPas, Kovete 210 ± 30 mPas (Brookfield RVT 20°C)

Purkkiaika

2min 5s ± 15 sec (42g, 20°C, 50 % RH)

Avoin aika

max. 3 min sekoituksesta / 20 °C

Liiman levitysmäärä

200-250 g/m² materiaalista riippuen

Puristusaika

n. 5 min / 40 °C

Lämpöarvo

13,7 MJ/kg (EN ISO 1716)

Paloluokka

A2

Varastointi

Kestopur A2S 125- säilyy tiiviisti suljetussa alkuperäisastiassa +10°…+25° C lämpötilassa kontissa (1000 l) noin 6 kk, pienemmissä astioissa noin 12 kk. Pitkän varastoinnin jälkeen hartsi on sekoitettava ennen käyttöä. SUOJELTAVA JÄÄTYMISELTÄ.

Käyttöohje

Liimattavien pintojen tulee olla puhtaat ja kuivat. Liimattavat pinnat puhdistetaan hapettumista hiomalla, rasvasta ym. liasta Kiilto Cleaner 303:lla. Huolellisesti puhdistettu pinta voidaan karhentaa ja primeroida tarttuvuuden parantamiseksi. Hiontapöly on poistettava huolellisesti ennen liimausta. Kestopur A2S 125-hartsi sekoitetaan ennen käyttöä. Kestopur 200/S-kovete lisätään hartsiin ja sekoitetaan, kunnes liima on väriltään tasaista. Liima levitetään levityslaitteella toiseen tai molempiin liimattaviin pintoihin. Tuoreet liimatahrat poistetaan kuivalla rievulla ja pinnat puhdistetaan Kiilto Cleaner 303:lla tai Kiilto Cleaner 302:lla. Kovettunut liima voidaan poistaa ainoastaan mekaanisesti. Suosittelemme liimausta tehtäväksi huoneenlämpötilassa. Liimaus voidaan tehdä myös kylmemmässä (jopa +10 °C), mutta tällöin kovettuminen hidastuu oleellisesti ja levitettävyys heikkenee.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

Avainlippu
GREEN CONTENT 30%