Kestopur 3 W
1-komponenttinen polyuretaaniliima

Kestopur 3 W on 1-komponenttinen polyuretaaniliima.

Edut ja ominaisuudet

  • Erittäin nopea
  • Soveltuu CLT-levyn syrjäliimaukseen

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Kestopur 3 W on erittäin nopea 1-komponenttinen polyuretaaniliima, joka kovettuu kosteuden avulla. Liima vaahtoaa voimakkaasti. Liima on D4 tason vedenkestonsa ansiosta erittäin sopiva puun liimaamiseen. Liiman soveltuvuudesta käytetyille materiaalille ja tartunnasta on varmistauduttava riittävin esikokein. Tuote ei sisällä liuottimia.

PakkauskokoTuotekoodi
Kestopur 3 W 220 kg/200 l T2511.200
Kestopur 3 W Fluid cont T2511.995
Tyyppi/sideaine

Polyuretaaniliima

Tiheys/ominaispaino

n. 1,1 kg/dm³

Viskositeetti

10000 mPas (Brookfield RVT 20 °C)

Avoin aika

maksimissaan 2 min
(levitysmäärä 180 g/m², puun kosteus 15 %, lämpötila 20 °C, ilman kosteus 50 %)

Liiman levitysmäärä

Käyttökohteesta riippuen 50 - 200 g/m².

Puristusaika

Minimipuristusaika alkaen 3 min.
(Liimamäärä ≤ 100 g/m², kuusi, 12 % puun kosteus, puristus ja kovettuminen 20 °C / 65 % ilmankosteus ja säännöllisesti tarkistettu maks. 0,1 mm liimasauma)

Puristuspaine

0.5 - 1.0 N/mm².

Käyttöolosuhteet

10 - 30 °C, 30 - 75 % Suhteellinen kosteus.

Puun kosteus

5 - 18 % (Kun puun kosteus on < 10 %, varmista puristusajan riittävyys).

Varastointi

Tuote säilyy avaamattomassa pakkauksessa 4 kuukautta.

Käyttöohje

Liima on suunniteltu koneellista automaattista suutinlevitystä varten. Erityisen tärkeä on huolehtia levityslaitteen ja tuotantolinjan suojaamisesta vedettömällä irroitusaineella.

Liima levitetään puun pinnalle, ja puristetaan puu yhteen. Käsittelyä kestävä lujuus saavutetaan 1 - 3 minuutin kuluessa puristuksen päättymisestä. Puristusaika riippuu voimakkaasti puun kosteudesta. Lopullinen liimasauman lujuus riippuu puulajista sekä käytetystä liimamäärästä.

Kestopur 3 W -liimaa käsiteltäessä on käytettävä suojakäsineitä. Ruiskutettaessa ja yli +40 °C lämpötilassa on käytettävä hengityssuojainta.

Poista tuoreet liimatahrat kuivalla rievulla ja puhdista pinnat asetonilla tai Kiilto Cleaner 307:lla. Kovettunut liima voidaan poistaa ainoastaan mekaanisesti.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen.

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.