Kestopress 2000
PVAc-liima

Kestopress 2000 on EN 204/D2 -luokan PVAC-puuliima viilutukseen ja laminointiin.

Edut ja ominaisuudet

  • 1-komponenttinen
  • M1 hyväksytty

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Kestopress 2000 on viilutus ja laminaatti PVAc-dispersioliima, joka soveltuu E1-luokiteltujen huonekalujen liimauksiin.

PakkauskokoTuotekoodi
Kestopress 2000 15 kg T1214.015
Kestopress 2000 kontti T1214.992
pH

5,5 - 7,0

Värit

Valkoinen, kuivuttuaan läpikuultava

Viskositeetti

11000 mPas (Brookfield RVT +20 °C)

Avoin aika

4 - 6 min. (90 g/m²)

Liiman levitysmäärä

viilutus 80 - 120 g/m²
laminaatin liimaus 120 - 150 g/m²

Puristuspaine

0,3 - 0,5 N/mm²

Käyttöolosuhteet

Levyn ja viilun kosteus: 6 - 12 %

Alin kalvonmuodostuslämpötila

+15 °C

Ilman kosteus

50 - 70 %

Varastointi

Avaamattomana yli +1°C 6 kuukautta. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä.

Käyttöohje

Suositeltava puristuslämpötila viilutuksessa on enintään 70 °C ja laminaatin liimauksessa 60 °C.

Liimaustelaston pesun helpottamiseksi on suositeltavaa kastella telat vedellä ennen liimaustyön aloitusta. Liima levitetään tasaisena kerroksena levylle. Viilu tai laminaatti asetetaan päälle ja puristetaan.

Käytettäessä ohjearvoja suurempia levitysmääriä, voi ilmetä liiman läpilyöntiä.

Puristusaika esimerkkejä:

 

 Tammiviilu:

(liimamäärä g/m²)

 Puristuslämpötila (°C)

 Puristusaika (s)
 90 20 300
 90 40 150
 90 55 80
 90 70 50

 

 Korkeapainelaminaatti (liimamäärä g/m²)

 Puristuslämpötila (°C)

 
 Puristusaika (s)
 140 20360 
 140

 40 

180
 140 60120

 

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

M1-sisäilmaluokitus
Avainlippu