Kestokol LOT
PVAc-liima

Kestokol LOT on EN 204/D2 -luokan PVAC-puuliima.

Edut ja ominaisuudet

  • 1-komponenttinen
  • M1 hyväksytty
  • Pitkä avoin aika

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Kestokol LOT on PVAc-dispersioliima. Kestokol LOT soveltuu saumoitus-, kokoonpano-, laminaatti-, viilutus- ja listoitusliimaksi kun tarvitaan pitkä avoin aika. D2-luokan liimana Kestokol LOT käytetään sisätilojen liimauksissa, jotka voivat joutua vain hetkellisesti vesi- tai kosteuskosketukseen.

PakkauskokoTuotekoodi
Kestokol LOT IBC cont T4238.994
Tiheys/ominaispaino

1,07 kg/l

pH

7,0

Viskositeetti

12500 mPas (Brookfield RVT +20 °C)

Avoin aika

20 min (mänty 12 % puun kosteus, 20 °C, 50 % ilman suhteellinen kosteus)

Puristusaika

15 - 30 min (20 °C)

Alin kalvonmuodostuslämpötila

+ 3 °C

Ilman kosteus

Suositellaan 50 - 70 % suhteellista kosteutta

Puun kosteus

6 - 15 %

Varastointi

Avaamattomana yli +1°C 12 kuukautta.

Käyttöohje

Tarkastetaan, että liitokset sopivat tarkasti yhteen. Liima levitetään yksipuolisesti tasaisena kerroksena. Osat liitetään yhteen ja puristetaan, tavoitteena tasainen purse koko sauman pituudelta. Liimaukset voidaan puristaa kylmä-, lämpö- tai suurjaksopuristimella. Lopullinen lujuus liimasaumalle muodostuu 7 vuorokauden kuluessa.

Jos liima on kosketuksissa rautaan, se saattaa aiheuttaa myös värimuutoksia liimasaumassa.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

M1-sisäilmaluokitus
EN 204 D2 -vedenkestoluokitus
Avainlippu