Kestokol D 320 HF
EN 204/D3 -liima

Kestokol D 320 HF on EN 204 D3 -luokan PVAc- puuliima.

Edut ja ominaisuudet

  • 1-komponenttinen
  • Erittäin nopea suurjaksopuristamisessa
  • Pitkä avoin aika

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Kestokol D 320 HF on erikoisvalmisteinen, korkean kalvonmuodostuslämpötilan omaava D3-luokan PVAc-dispersioliima liimalevyille, viilutukseen ja muotopuristukseen. Liima on suunniteltu käytettäväksi lämpö- ja suurtaajuuspuristimissa. Liimaa voidaan käyttää E1-luokiteltujen tai muiden vähäpäästöisten rakenteiden liimaamiseen.

PakkauskokoTuotekoodi
Kestokol D 320 HF Schütz cont T3440.996
Tyyppi/sideaine

PVAc

Tiheys/ominaispaino

1,07 kg/l

pH

3.2

Leikkauslujuus

24 h +45 °C / 90 % RH, vetolujuus > 8 N/mm² (Luokka 5)
Watt 91 vetolujuus on > 7.5 N/mm².

Viskositeetti

4500 mPas

Avoin aika

10 min. suljettu avoin aika (Mänty, 20 °C, 65 % RH, 150 g/m²)
14 min. avoin aika (Mänty 20 °C, 65 % RH, 150 g/m²)

Liiman levitysmäärä

70 - 130 g/m².

Puristusaika

Puristusajan pituus on riippuvainen lämpö- ja suurtaajuuspuristimen lämpötilasta ja voimasta.

Puristuspaine

Suositeltu arvo 0.5 N/mm²

Alin kalvonmuodostuslämpötila

+ 20 °C

Puun kosteus

6 - 15 %

Varastointi

Voidaan varastoida avaamattomissa astioissa, yli +1 °C lämpötilassa, 12 kk. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä.

Käyttöohje

Tarkastetaan, että liitokset sopivat tarkasti yhteen. Liima levitetään yksipuolisesti tasaisena kerroksena. Osat liitetään yhteen ja puristetaan, tavoitteena tasainen purse koko sauman pituudelta. Liimaukset voidaan puristaa lämpö- tai suurjaksopuristimella. Lopullinen lujuus ja vedenkesto liimasaumalle muodostuu 7 vuorokauden kuluessa.

Liiman happamuus voi aiheuttaa joidenkin puulajien kanssa liimasauman värjäytymistä. Jos liima on kosketuksissa rautaan, se saattaa aiheuttaa myös värimuutoksia liimasaumassa.

Huom! Kestokol D 320 HF ei sovi kylmäpuristukseen. Liima reagoi jo pieniin määriin ureaformaldehydiliimaa (1 %) muodostaen paksua sienimäistä ainetta. Tästä syystä kaikki levityslaitteet (pumput, letkut, rullat) on pestävä huolellisesti ennen Kestokol D 320 HF -liiman käyttöä.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen.

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.