Käyttöala

Kestofol RH on erittäin nopeasti sitova dispersioliima PVC- ja sopivasti
primeroitujen polyolefiinifolioiden profiilipinnoitukseen puuperustaista
materiaalia oleville soiroille. Liimalla saadaan hyvä, tasainen pinnan laatu.

PakkauskokoTuotekoodi
Kestofol RH 15 kg T1714.015
Kestofol RH IBC cont T1714.994
Tyyppi/sideaine

EVAC

pH

7

Viskositeetti

32 000 mPas (Brookfield RVT, 6/20, 20°C)

Liiman levitysmäärä

80...120 g/m

Käyttölämpötila

+18...+25 °C

Ilman kosteus

50...60 %

Varastointi

Avaamattomana +20 °C lämpötilassa 12 kuukautta. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä.

Käyttöohje

Avoimeen aikaan ja sitomisnopeuteen vaikuttavat voimakkaasti liimausolo- suhteet, kuten puumateriaalin ja ilman kosteus, lämpötila, imukyky ja liiman levitysmäärä, joten antamiamme arvoja voidaan pitää vain lähtökohtana. Riittävän pitkän puristusajan määrittämiseksi ja liimasauman lujuuden varmistamiseksi tulee tehdä asiaankuuluvat testit ennen tuotantomittakaavaista käyttöä. Korotettu lämpötila lyhentää tarvittavaa puristusaikaa.
Liimattaessa tulee huomioida folionvalmistajan ohjeet. Liimattavien pintojen
tulee olla puhtaat pölystä, rasvasta yms. Liima levitetään kalvoon veitsi- tai telalevittimellä. Liimoituksesta haihdutetaan vettä haihdutustunnelin ja/tai infra-punasäteilijän avulla. Näin aikaansaatu tarramainen, lämmin liimapinta puristetaan painerullaston avulla pinnoitettavan soiron ympäri.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

Avainlippu