Käyttöala

Keernaliima nopea on täysin epäorgaaninen palamaton liima. Liimaa käytetään muotti- ja keernaliimauksissa valimoteollisuudessa ja palo-ovien eristeliimauksissa rakennus- ja puusepänteollisuudessa. Tuote on testattu "Determination of calorific value according to ISO 1716 and CEN/TC/Ad hoc, 1/N142 IMO FTPC PART 5 – TEST FOR SURFACE FLAMMABILITY (IMO resolution msc. 61 (67) part 5) Test procedure Imo resolution a. 653 (16) (VTT Building Technology)" testin mukaisesti.

PakkauskokoTuotekoodi
Keernaliima Nopea 300 kg/200 l T1811.200
olomuoto

vahva seos

Tiheys/ominaispaino

1,77 kg/dm²/20°C

pH

n. 12

Värit

Vaalean ruskea

Viskositeetti

80 000 mPas (Brookfield RVT, 7/20/20°C)

nahoittumisaika

1 - 5 min

Liiman levitysmäärä

4-5 kg/m² (oviliimauksissa)

Puristusaika

4-24 h (+20°C)

Varastointi

Avaamattomana (+10 -+25 )°C lämpötilassa 6 kuukautta.

Käyttöohje

Liimaus suoritetaan ns. märkäliimauksena, jolloin liimattavat kappaleet liitetään yhteen välittömästi liiman levityksen jälkeen. Oviliimauksessa liima levitetään esim. hammastetulla lastalla toiseen liimattavista pinnoista. Tuote on emäksinen ja syövyttävä. Tuote reagoi eräiden metallien kanssa muodostaen helposti syttyvää vetykaasua.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

Avainlippu