Hygicult TPC
Hygieniatesti

Mikrobiologinen pintahygieniatesti kokonaisbakteerimäärän osoittamiseen.

Edut ja ominaisuudet

  • Luotettava ja tarkka
  • Helppokäyttöinen
  • Nopea ja käyttäjäystävällinen
  • Tulokset vertailukelpoisia perinteiseen maljaviljelyllä saatuihin tuloksiin

Hygicult-viljelylevyssä on molemmin puolin aerobisten kokonaismikrobien kasvamiseen edesauttavaa elatusainetta. Hygicult TPC voidaan käyttää myös heti desifioinnin jälkeen, sillä se sisältää neutraloivia aineita kumoten desinfiointiaineen vaikutuksen. Suositeltavaa on kuitenkin mittauksen tekeminen seuraavana päivänä kuivuneelta ja käyttämättömältä pinnalta.

Luotettava ja tarkka:
Kotimainen, tiukat laadunvarmistusnormit täyttävä tuote, joka takaa luotettavat ja toistettavat tulokset. Tulokset ovat vertailukelpoisia perinteisellä maljaviljelyllä saatuihin tuloksiin.

Helppokäyttöinen:
Käyttövalmis tuote painetaan tutkittavaa pintaa vasten, sivellään näytettä vanutikulla tai upotetaan nesteeseen. Levy inkuboidaan joko huoneenlämmössä tai inkubaattorissa.

Nopea ja käyttäjäystävällinen:
Kätevä kuljettaa näytteenottokohteeseen mihin vuorokauden aikaan tahansa, koska näyttö ei vaadi minkäänlaisia etukäteisvalmisteluja. Tulos on luettavissa 1-5 vrk kuluttua näytteenotosta inkubointilämpötilasta riippuen.

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Keittiöiden omavalvontaan, mikrobiologisen puhtauden seurantaan pinnoilta.

Valmistusmaa

SUOMI

PakkauskokoTuotekoodiGTIN
1 x 10 kpl 80627 6438115000341
Varastointi

Hygicult säilytetään huoneenlämmössä valolta, vedolta ja jäätymiseltä suojattuna. Viimeinen käyttöpäivä ja eränumero on merkitty rasiaan.

Käyttöohje

Näyte otetaan painamalla Hygicult-levy suoraan testattavaa pintaa vasten, siirrostamalla näyte elatusaineelle vanutikulla tai kastamalla levy nesteeseen.

Levy inkuboidaan joko huoneenlämmössä kolme vuorokautta tai +35-37 °C:ssa yksi vuorokausi. Tulos luetaan vertaamalla kasvutiheyttä mallikarttaan.

Ympäristö ja turvallisuus

Hygicult ei vaikuta haitallisesti tutkittavaan kohteeseen, vaan näytteenottopaikkaa voidaan käyttää normaalisti näytteenoton jälkeenkin.

Huomioitavaa

Tutustu pakkauksen käyttöohjeseen huolellisesti.

Tuotetta ei tule käyttää, jos
- elatusaineessa esiintyy värimuutoksia tai kuivumista
- elatusaine on irronnut levyltä
- elatusaineella esiintyy mikrobikasvustoa

Kasvustoa ei tule koskettaa, sillä elatusaineella kasvavat pesäkkeet saattavat olla tauteja aiheuttavia.