Akvapur SM 4000
Folioliima

Akvapur SM 4000 on kalusteovien foliopinnoitusliima.

Edut ja ominaisuudet

  • Alhainen aktivointilämpötila
  • 2-komponenttisesti käytettynä korkea jälkilämmönkesto     
  • Hyvät reunalevitysominaisuudet                              

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Akvapur SM 4000 käytetään MDF tai muiden puuperustaisten, jyrsittyjen levyaihioiden PVC-foliopinnoitukseen käyttäen membra- tai syvävetotekniikkaa.

PakkauskokoTuotekoodi
Akvapur SM 4000 15 kg T3828.015
Tyyppi/sideaine

PUD

pH

8.5

Sekoitussuhde

Akvapur SM 4000 100 paino-osaa
Kovete C 0 - 5 paino-osaa

Viskositeetti

4000 mPas (Brookfield RVT, +20°C)

Käyttölämpötila

Aktivointilämpötila vähintää +55°C. Liimoitus tulee aktivoida 20 tunnin kuluessa liimoituksesta.

Pinnoituskuiva

Huoneenlämpötilassa 30-60min

Varastointi

Avaamattomana + 20° C lämpötilassa 12 kuukautta

Käyttöohje

Akvapur SM 4000 ja Kovete C sekoitetaan huolellisesti keskenään. Liimattavien pintojen tulee olla puhtaat pölystä, rasvasta yms. Liimaa levitetään levyaihiolle tasainen ja peittävä kerros hajoitusilma- tai korkeapaineruiskulla. Liimakalvon annetaan kuivua kirkkaaksi. Kuivumisajan jälkeen pinnoitekalvo esilämmitetään ja vedetään ja/tai puristetaan kiinni levyaihioon syväveto- tai membrakoneella. Liimattaessa tulee huomioida folion- ja koneenvalmistajan ohjeet.

 

 Seossuhde (paino-osaa)

Seoksen käyttöikä (h) Liimauksen jälkilämmönkesto (°C)
 100 n.50 
 100:190-100
 100:295-110 
 100:595-110 

 

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

Avainlippu