Akvapur SM 3000
Folioliima

Akvapur SM 3000 on kalusteovien foliopinnoitusliima.

Edut ja ominaisuudet

  • Alhainen aktivointilämpötila
  • 2-komponenttisesti käytettynä korkea jälkilämmönkesto                                          


Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Akvapur SM 3000 käytetään MDF- tai muiden puuperustaisten jyrsittyjen levyaihioiden PVC-foliopinnoitukseen käytettäessä membra- tai syvävetotekniikkaa. Tuotetta voidaan käyttää myös pehmustehuonekalujen ja toimistotuolien valmistuksessa.

PakkauskokoTuotekoodi
Akvapur SM 3000 15 kg T2391.015
Tyyppi/sideaine

PUD

pH

8.5

Sekoitussuhde

Akvapur SM 3000: 100 paino-osaa
Kovete C : 0 - 5 paino-osaa

Viskositeetti

2000 mPas (Brookfield RVT, +20°C)

Käyttölämpötila

Aktivointilämpötila vähintää +55-60°C. Aktivointi tulee tehdä 20 h:n kuluessa liimoituksesta (foliopinnoitus).

Pinnoituskuiva

Huoneenlämpötilassa 30-60 min

Varastointi

Avaamattomana + 20° C lämpötilassa 12 kuukautta

Käyttöohje

FOLIOPINNOITUS: Akvapur SM 3000 ja Kovete C sekoitetaan huolellisesti keskenään. Liimattavien pintojen tulee olla puhtaat pölystä, rasvasta yms. Liimaa levitetään levyaihiolle tasainen ja peittävä kerros hajoitusilma- tai korkeapaineruiskulla. Liimakalvon annetaan kuivua kirkkaaksi. Kuivumisajan jälkeen pinnoitekalvo esilämmitetään ja vedetään ja/tai puristetaan kiinni levyaihioon syväveto- tai membrakoneella. Liimattaessa tulee huomioida folion- ja koneenvalmistajan ohjeet.

PEHMUSTEHUONEKALUJEN VALMISTUS: Liimaa levitetään molemmille liimattaville pinnoille tasainen ja peittävä kerros hajoitusilma- tai korkeapaineruiskulla. Pehmustehuonekalujen ja toimistotuolien liimauksessa kovetetta ei yleensä käytetä. Ilman kovetetta tehty liimoitus voidaan aktivoida 7 vrk:n kuluessa.

 

Seossuhde (paino-osaa)Seoksen käyttöaika (h) Liimauksen jälkilämmönkesto PVC/MDF (°C)
100:0 n.50 
100:1 90-100 
 100:295-110 
 100:5 95-110

 

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

Avainlippu