Akvapur SM 1400
Folioliima

Akvapur SM 1400 on kalusteovien foliopinnoitusliima.

Edut ja ominaisuudet

  • 1-komponenttinen
  • Hyvä ja tasainen pinnanlaatu
  • Hyvät reunalevitysominaisuudet                                                 


Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Akvapur SM 1400 käytetään MDF tai muiden puuperustaisten, jyrsittyjen levyaihioiden PVC-foliopinnoitukseen käyttäen membra- tai syvävetotekniikkaa

PakkauskokoTuotekoodi
Akvapur SM 1400 15 kg T2909.015
Tyyppi/sideaine

PUD

pH

8.5

Viskositeetti

4000 mPas (Brookfield RVT, +20°C)

Käyttölämpötila

Aktivointilämpötila vähintää +70°C. Liimoitus tulee aktivoida 72 h:n kuluessa liimoituksesta.

Lämmönkesto kuivana

Jälkilämmönkesto 80-90°C

Pinnoituskuiva

Huoneenlämpötilassa 30-60min

Varastointi

Avaamattomana + 20° C lämpötilassa 6 kuukautta

Käyttöohje

Liima on sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä. Liimattavien pintojen tulee olla puhtaat pölystä, rasvasta yms. Liimaa levitetään levyaihiolle tasainen ja peittävä kerros hajoitusilma- tai korkeapaineruiskulla. Liimakalvon annetaan kuivua kirkkaaksi. Kuivumisajan jälkeen pinnoitekalvo esilämmitetään ja vedetään ja/tai puristetaan kiinni levyaihioon syväveto- tai membrakoneella. Lämpöaktivoinnin ollessa riittävä, liimasauman (PVC/MDF) jälkilämmönkestosta tulee korkea, 80-90°C. Liimattaessa tulee huomioida folion- ja koneenvalmistajan ohjeet.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

Avainlippu