Kehitetty ammattirakentajan ehdoilla

Tuotekehityksemme tukijalkana ovat ammattilaisten toiveet ja käyttökokemukset työkohteissa. Valikoimamme on monipuolinen aina valumassoista ja tasoitteista saneerauslaasteihin. Tuotteen valinta on helppoa, kun tiedetään kohteen vaatimukset ja huomioidaan asentajan toiveet tuotteen toimivuudelle sekä työtekniikoihin liittyvät vaatimukset.

Kiilto on hyödyntänyt lattiatasoitteissa jo noin 20 vuotta aluminaattisementin käyttöön pohjautuvaa sideainejärjestelmää, jolla saavutetaan tuotteen nopeampi kovettuminen sekä matalampi alkalisuus. Kiillon omissa ja kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu, että tasoitekerroksen matalammalla alkalisuudella on myönteinen vaikutus liiallisesta kosteudesta aiheutuvien muovipäällysteiden ja mattoliimojen vaurioiden ehkäisemisessä. Alkalisuuden ohella liiallinen kosteus vaikuttaa voimakkaasti mahdollisiin muovipäällysteiden vaurioitumisiin. Alustan kosteus on tärkein yksittäinen tekijä, kun mietitään muovipäällysteiden aiheuttamien sisäilmaongelmien syitä. Kiilto testaa ja ilmoittaa tasoitteiden kuivumisajat vastuullisesti. Osa tasoitteista on niin kutsuttuja itsestään kuivuvia tasoitteita, joissa ohjeen mukainen vesimäärä sitoutuu kemiallisesti kuivattaen tasoitteen tiiviidenkin pintojen välissä.

Ote Kiilto Oy:n Tuotekehityspäällikkö Pertti Lindbergin blogikirjoituksesta:

”Betonin korkean pH-arvon (>12,5) eli alkalisen kosteuden on todistettu aiheuttavan mattoliimojen ja pintamateriaalissa olevien aineiden hajoamista. Hajoamisprosessin tuloksena sisäilmaan vapautuu emissioita, kuten 2-etyyliheksanolia ja butanolia. Emissioiden määrään vaikuttavat käytettävien tuotteiden koostumuksen lisäksi alustan aggressiivisuus, toisin sanoen alkalisuuden ja kosteuden yhteisvaikutus.” 

Kaikkia Kiilto-lattiatasoitteita voidaan siis käyttää kohteissa, joissa tasoitteella halutaan pienentää betonialustan alkalisuuden ja kosteuden yhteisvaikutusta pintarakenteisiin. Valitse kohteeseen sopiva tasoite käyttökohteen vaatimusten, työmenetelmien ja aikataulun mukaan.

Tasoitteiden ja laastien tuotekehityksessä on huomioitu laajasti myös työmaiden ja käyttöympäristön vähäpölyisyydelle asetetut vaatimukset. Useista tuotteista voit valita vähäpölyisen vaihtoehdon.