3. Päätös suunnitteluvaiheen käynnistämisestä ja suunnittelun tilaaminen

Hankesuunnitteluvaiheen lopuksi on aika päättää suunnitteluvaiheen käynnistämisestä. Kun päätös on tehty, sen jälkeen valitut vastuuhenkilöt tilaavat suunnittelun yhdessä asiantuntijoiden kanssa.

Suunnittelijalla on hyvä olla vahvat tiedot valittavasta vedeneristysjärjestelmästä tai niiden yhdistelmästä. Kun märkätilaan valitaan Kiilto-tuoteperhe, voidaan varmistua siitä, että suunnittelijalle löytyy kaikki tarvittava tuki ja hankkeen dokumentaation kokoaminen sujuu hallitusti ja tehokkaasti. Suunnitelmien mukaan voidaan tarkasti valvoa märkätilan oikea toteutus. Dokumentaatioon tulee liittää myös tarvittavat tiedot rakennusmateriaalien jätteen käsittelystä sekä ohjeistaa käyttäjä tilan oikeaan käyttöön. Näihin kaikkiin tarjoamme valmiin aineiston, joka sujuvoittaa hankkeen läpimenoa.

Tarjoamme suunnittelijan käyttöön märkätila-asiakirjat ilmaiseksi myös ProdLib-palvelusta. ProdLibin kautta suunnittelija voi tuoda AutoCAD-objektit sekä muut asiakirjat helposti suoraan omaan suunnitelmaan.