1. Kohteen elinkaari

a. Rakennuksen elinkaaritavoitteet

Kohteen PTS huomioiden määritetään tavoitteet kohteen tulevaisuudelle. Tässä vaiheessa voidaan selvittää rakennuksen kuntoa, teettää kuntoarvioita ja kuntotutkimuksia, katselmuksia, selvityksiä, sekä määritellä rakennuksen tilojen ja rakenteiden kunnossapitojaksoja, huollon tarvetta ja aikataulua.

Kiilto voi auttaa olemassa olevien rakenteiden ja rakennusmateriaalien määrityksessä ja tutkimuksissa. Analysoimme tarvittaessa materiaalien asbestipitoisuutta tai tutkimme muita yhdisteitä tai aineita materiaaleista tai ilmanäytteistä.

Alustavaa arviointia korjauksen toteutuksesta ja materiaalivalinnoista on hyvä tehdä jo elinkaaritavoitteita asetettaessa.

b. Rakenteiden ja rakennusosien sekä materiaalien tekninen käyttöikä

Rakennukselle, rakenteille ja rakennusosille tulee määrittää tekninen käyttöikätavoite.

Rakennustuotteet valmistetaan soveltuviksi käyttökohteeseen ja ne testataan standardoidun käytännön mukaan. Lisäksi rakennustuotteille määritetään järjestelmäkohtainen tekninen käyttöikä.

Esimerkiksi vedeneristysjärjestelmät testataan ETAGin mukaan, jolloin sertifioidun järjestelmän oletettu tekninen käyttöikä ilmoitetaan olevan 25 vuotta. Tätä ajanjaksoa voidaan käyttää suunnittelun ja laadunvarmistuksen pohjana märkätilan vaadittuna teknisenä käyttöaikana. Käytännössä märkätilojen vedeneristysmateriaalien on todettu toimivan tilassa pidempäänkin, mikäli tilaa hoidetaan oikein ja huolella.

Rakennustiedon nettisivuilla on selkeä ja helppokäyttöinen putkiremontin läpimenomalli, josta löytyvät linkit ohjeisiin, suosituksiin ja asiakirjoiin hankkeen eri vaiheisiin.