1. Kohteen elinkaari

a. Rakennuksen elinkaaritavoitteet

Kiinteistön viiden vuoden PTS ohjaa yhtiötä ja osakkaita huomioimaan tarvittavat korjaustarpeet hyvissä ajoin. Linjasaneerauksen alkuvaiheessa määritetään tavoitteet kohteen tulevaisuudelle. Tässä vaiheessa voidaan selvittää rakennuksen kuntoa, teettää kuntoarvioita ja kuntotutkimuksia, katselmuksia ja selvityksiä sekä määritellä rakennuksen tilojen ja rakenteiden kunnossapitojaksot, huollon tarpeet ja aikataulut.

Alustava arviointi korjauksen toteutuksesta ja materiaalivalinnoista on hyvä tehdä jo silloin, kun elinkaaritavoitteita asetetaan. Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Kiilto voi auttaa olemassa olevien rakenteiden ja rakennusmateriaalien määrityksessä ja tutkimuksessa. Analysoimme tarvittaessa materiaalien asbestipitoisuutta. Voimme myös tutkia muita yhdisteitä tai aineita materiaaleista tai ilmanäytteistä.

b. Rakenteiden ja rakennusosien sekä materiaalien tekninen käyttöikä

Rakennukselle, rakenteille ja rakennusosille tulee määrittää tekninen käyttöikätavoite. Rakennustuotteet on valmistettu soveltuviksi käyttökohteeseen, ja ne on testattu standardoidun käytännön mukaan. Lisäksi rakennustuotteille on määritetty järjestelmäkohtainen tekninen käyttöikä.

Vedeneristysjärjestelmät testataan ETAG:in (ETA Guideline) mukaan. ETAG:in mukaan testattavan järjestelmän teknisen käyttöiän oletukseksi asetetaan 25 vuotta. Tätä käytetään yleisesti myös suunnittelun ja laadunvarmistuksen pohjana. Käytännössä on kuitenkin todettu, että märkätilojen vedeneristysmateriaalit toimivat tilassa pidempäänkin, mikäli tilaa hoidetaan oikein ja huolella.

Dokumenttipankistamme löydät kaikkien Kiilto-vedeneristysjärjestelmien ETA-dokumentit laadunvarmistusarkistointia varten. ETA-testiraportit löytyvät järjestelmittäin nimen mukaan huoltokirja-aineisto-kansiosta.

Rakennustiedon nettisivuilla on selkeä ja helppokäyttöinen putkiremontin läpimenomalli, jonka yhteydestä löydät linkit ohjeisiin, suosituksiin ja asiakirjoihin hankkeen eri vaiheissa.