Ympäristö- ja tuoteturvallisuusvastuun teemat

Olennaisuusarviointityössään Kiilto määritti seuraavat olennaiset aiheet, joiden käytännön toimintoja kuvaavat jokaisen aiheen alapuolella olevat kohdat.

Energiatehokkuus

 • Energian käyttö
 • Uusiutuvan energian tuotanto
 • Asiakkaiden energiatehokkuus

Materiaalitehokkuus

 • Jätteiden määrän vähentäminen
 • Emissioiden vähentäminen
 • Jätteiden hyötykäyttö
 • Vedenkulutuksen tehostaminen
 • Biopohjaiset raaka-aineet
 • Kiertotalouden tehostaminen

Tuote- ja palveluvastuu

 • Liuottimien käytön vähentäminen
 • Turvallisuusluokitettujen tuotteiden myynnin kasvattaminen