Ympäristö- ja tuoteturvallisuusvastuuta ohjaavat politiikat ja sitoumukset

Kemikaalilainsäädäntö ohjaa Kiillon ja KiiltoCleanin toimintaa. Molemmat yritykset seuraavat tarkasti kemikaaleihin liittyviä lainsäädännöllisiä muutoksia kuten luvanvaraisuutta ja mahdollisia kieltoja. Ennakoiminen on tärkeää, jotta tuotteet sekä niiden merkinnät ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat ajantasaisia.

Tärkeä kemianteollisuuden lainsäädännön väline on Euroopan unionin asetukset kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista ja lupamenettelyistä, mm. REACH, CLP ja Biosidiasetus. Kemikaalien jatkokäyttäjinä Kiillon ja KiiltoCleanin tehtävä on varmistaa, että toimittajat ovat rekisteröineet käytettävät raaka-aineet Euroopan kemikaaliviraston ylläpitämään yhteiseurooppalaiseen rekisteriin. Rekisteri-ilmoitukseen liittyy aineiden vaaraominaisuuksien ja käytöstä aiheutuvien riskien arviointi sekä turvalliseen käyttöön ohjaavien merkintätietojen antaminen. Sertifioidut johtamisjärjestelmämme ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 jalääkinnällisten laitteiden osalta ISO 13485 kattavat tuotekehityksen, valmistuksen, markkinoinnin, jakelun sekä asiakaspalvelu-, varastointi- ja materiaalitoiminnot. Voit lukea ja tulostaa sertifikaatit tästä.

Olemme sitoutuneet ISO 26000 – yhteiskuntavastuun standardin periaatteisiin ja Responsible Care – Vastuu Huomisesta -ohjelmaan. Responsible Care on kansainvälinen kemianteollisuuden ympäristö-, terveys- ja turvallisuusohjelma.

Tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa ympäristö- ja turvallisuusluokiteltujen tuotteiden osuutta. Ympäristöturvallisuuteen liittyviä luokituksia, jotka liittyvät Kiillon tuotteisiin ovat Joutsenmerkki, CE-merkintä, M1 –luokitus ja LEED.